VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A váci kórházak betegeiért és dolgozóiért imádkoztak 24 órán át
2019. április 29.

E nagyvilágon Jézust oly kevésé szeretik: nincs számára hely; ma éppúgy nincs, mint akkor. Lássátok meg Őt az Oltáriszentségben. Szögezzétek a fényre tekinteteteket, szíveteket közelítsétek Isten Szívéhez. Kérjétek Tőle a kegyelmet, hogy szerethessetek, és hogy legyen bátorságotok szolgálni Őt. (Kalkuttai Szent Teréz)

Mi is e Fény felé szögeztük a tekintetünket, amikor április 26-án, 24 órás szentségimádásra gyűltünk össze a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában betegekért, orvosokért, ápolókért, lelkigondozókért, önkéntesekért; minden dolgozóért, akik a betegek gyógyításában, ápolásában valamilyen módon részt vesznek.

A szentségimádás immár negyedik alkalommal, most már mondhatjuk azt is, hogy hagyománnyá válva, délután öt órakor szentmisével kezdődött, amit dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatott be. Szentbeszédében arra is felhívta a figyelmünket, hogy a különböző egységekért és szándékokért való imádkozás mellett kérjük magunk számára is a változást úgy, hogy legyünk értő és érző szívűek. Tudjunk minden nap megújulni, hogy kellő figyelemmel és érzékenységgel fordulhassunk a betegek felé.

A szentmise után óránként jöttek a váci és környékbeli egyházközségek hívei, a különféle lelkiségi csoportok képviselői, hogy imádkozzanak egy-egy osztályért és szándékért. Voltak olyan csoportok, akik már a kezdetektől együtt imádkoztak velünk, és voltak olyanok is, akik az idén csatlakoztak törekvésünkhöz.

Imaalkalmunk szombat délután öt órakor szentmisével fejeződött be, amit szintén Artúr atya mutatott be. Az imanapunk szándékát hűen tükrözik a hívek könyörgésében elhangzott imáink.

Áldd meg, Atyánk, Egyházunkban Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy áldozatos lélekkel látogassák és vigasztalják a betegeket, bátorítsák, erősítsék az orvosokat, ápolókat, támogassák a betegek környezetében élőket!

Áldd meg, Atyánk, betegeinket, hogy elfogadják látogatásodat, erősítsd őket testben-lélekben, felejtesd velük kiszolgáltatottságukat, adj nekik bátor lelket a szenvedésben!

Áldj meg, Atyánk, mindnyájunkat, hogy lelkiismeretünk szavára hallgatva minden tőlünk telhetőt meg tudjunk tenni a ránk bízottak gyógyításáért, fájdalmuk enyhítéséért, vigasztalásukért; adj kitartást szolgálatunkban, jutalmazd, kérünk, fáradozásunkat!

Áldd meg, Atyánk, mindazokat, akik a betegekért dolgoznak, gondozásukban fáradoznak, támogasd őket mindennapi szolgálatukban, segítsd őket, hogy mindig megújult erővel munkálkodhassanak!

Áldd meg, Atyánk, elhunyt munkatársainkat és elhunyt betegeinket is örök országodban, ahol nincs könny, fájdalom és szenvedés, add meg nekik a végtelen boldogság örömét!

Hálával tartozunk a Jóistennek azért, hogy ebben az évben is meghívott minket és áldását adta, hogy az Oltáriszentség előtt együtt imádkozhattunk, odavihettük Elé betegeinket, kéréseinket, hálánkat.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elfogadták hívásunkat és hozzájárultak ehhez a lelkiekben gazdag, szép naphoz:

 • dr. Faragó Artúr kórházlelkésznek mindennemű segítségéért,
 • Simon András grafikus művésznek, aki ismét rendelkezésünkre bocsátotta a „Betegségedben is veled vagyok” és a „Sosem vagy egyedül” című grafikáját,
 • a Szent Gellért Kiadó és Nyomdának, hogy kiadványaikkal támogattak,
 • a Kármán családnak és a kisváci kápolna közösségének,
 • a nagymarosi Laudate Zenekar tagjainak,
 • a szendehelyi egyházközség gitáros csoportjának,
 • Nagy Ágnesnek, dr. Ila Veronikának, és Nagyné Gyombolai Évának,
 • a Jeruzsálemi Szt. Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend képviselőinek,
 • a váci Názáret Közösség tagjainak,
 • dr. Csáki Tibor és dr. Sánta János atyáknak, akik évről évre csatlakoznak imaalkalmunkhoz,
 • a rádi és penci Szent Rita Énekkarnak, a vácdukai Jézus Szíve Kórusnak,
 • Bimbáné Máriának, a sződi szalvatoriánus csoport vezetőjének,
 • a diósjenői katolikus közösségnek,
 • Péntek Zsolt atyának és a kosdi Szt. Erzsébet Egyházközség tagjainak,
 • Deme Tamásnak és Deme Hajnalkának,
 • a váci Barátok temploma Gyertyaláng Kórusának,
 • a Jávorszky Ödön Kórház imaszolgálatot vállaló dolgozóinak,
 • a vácrátóti Adoramus Kórusnak és Keserű Konrádnak,
 • Hirling Attilának, a liturgikus szolgálatért
 • Csordás Mirjamnak, Horváth Antalnak és Péntek Attilának, a szentmiséken, a zenei szolgálatért,
 • önkénteseinknek, akik bekapcsolódtak az imákba.

Jéger Sándorné, Kiss Tiborné, Polónyiné Maretta Judit

További képeket facebook oldalunkon találhat!
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT