VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Húsvétra készülve önmagunkba tekintünk
2019. április 17.

Húsvét előtti nagyböjti időben a kórházi bentlét ideje is lehetőség arra, hogy fokozottabban elcsendesedjenek a betegek, s a hívők és kereső lelkületűek különösképpen is Felfelé tekintsenek, elmélkedjenek, s így volt ez idén is a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegeivel is. Az ünnepet megelőző hetekben a kórház Teréz szobájában módot találhattak a betegek a keresztúti állomásoknál elidőzni, amit az előző évek helybeli kórházi gyakorlatának megfelelően a „Kezek keresztútja” alkotásról készített képek alapján, valamint a kismarosi ciszterci monostor sziklákra vésett keresztútjának fotóival is végiggondolhattak, mindehhez pedig a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának „A lelkileg, testileg beteg ember keresztútja” kiadványai és a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház kerámia keresztútjáról készített fényképek is segítséget jelentettek. A különböző ábrázolások mindegyike ugyanazt a tartalmat és mélységet öleli fel, de a más és más ábrázolás mentén a betegsége miatt érzékenyebb ember számára hol egyik, hol másik keresztúti megjelenítés lehetett a segítség abban, hogy önmagát is odaképzelje a keresztút stációihoz.

Az elmélkedések, imádságok és elcsendesedések alkalmat nyújtottak arra, hogy mind a lelkigondozói szolgálat munkatársai és mind az imaszobába betérők megvizsgálják életüket, a hétköznapokat, illetve a betegség beszorítottságában megélt napokat is, s kicsit jobban rálássanak a lelkigondozói beszélgetések segítségével is arra, hogy életünkben, hitünkben ki hol is tart. Fokozottabb tehát az önmagunkba tekintés ebben az időszakban, legalábbis jó, ha fokozottabb, hiszen sok problémával és megújításra váró élethelyzettel találkozhat bármelyikünk az elmélyülések során, egészséges és beteg egyaránt. Sokaknál eljött az ideje a bűntudat mellett az őszinte bűnbánatnak is, valamint az új és jobbító elhatározásoknak szintén, amihez emelkedettséget és egyben segítséget is nyújtott a Nagyhéten a kórházi szentmise, amit szolgálatvezetőnk, dr. Faragó Artúr atya celebrált. Kiemelte, hogy emberi gyengeségeink, hibáink, bűneink és árulásaink ellenére is mindig van Kihez fordulnunk, hiszen Jézus Krisztus szeretete és áldozathozatala feltámadásával teljesedik be, elhozva ezzel a megváltást, az örök élet reményét.

Kórházi misénket Czakóné Marika gitáros éneklése tette még emelkedettebbé, aki már nem először segíti a betegekkel közös alkalmainkat, valamint most tehették le új önkéntes beteglátogatóink fogadalmukat, melynek értelmében a betegek és lelkigondozottak ügyének szentelik magukat a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatához csatlakozva.

Kérjük a Mindenható Istent, hogy a régi szolgálattevők mellett őket is segítse fogadalmuk megtartásában, s egyben már velük közösen is minden betegünknek és a kórházbeli, valamit egyházi kollégáinknak szintén áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Dénesné Hédi, lelkigondozó
Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT