VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Húsvét: a test és a lélek egysége
2019. április 16.

Az idei nagyböjti időszakban Ferenc pápa arra hívja fel a figyelmünket, többek között, hogy forduljunk Jézus Húsvétja felé: legyünk felebarátai nehézségekkel küzdő fivéreinknek és nővéreinknek. A mai világ legnagyobb veszélye és egyben bűne is az önmagunkba zárkózás, ami maga után vonja a közömbösséget.  Ezért a pápa fontosnak tartja, hogy nyissuk ki a szívünket, tárjuk ki a lelkünket és engedjük Jézus jóságát és szeretetét munkálkodni.

Kétezer éves tapasztalat, hogy Isten szeretete megtöri a halálos önmagunkba zárkózást. Lelkigondozóként ez a mondat azt is jelenti, hogy Jézus keresztútja megtöri azt a félelmünket is, hogy csak a testi valónkra hagyatkozzunk. Fontos átélnünk, hogy a fizikai világon túl van a mi igazi boldogulásunk.

A kistarcsai kórházban ezeken a sorokon elmélkedve kezdtük el szervezni az idei nagyböjti lelki napunkat. A református és evangélikus kórházlelkészeket is meghívtuk erre a szolgálatra, hogy ez a nap minden betegnek és dolgozónak igazi húsvéti töltekezési lehetőség lehessen.
Így született meg az ökumenikus nagyböjti lelki nap, melyet nagyhét hétfőjén délután tartottunk.

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész diaporámás vetítésén Jézus tanítását hallgathattuk meg, szép képekkel illusztrálva. Gitárral kísért énekekkel emeltük fel lelkünket, hiszen aki énekel, kétszeresen imádkozik.

Rózsa Katalin református kórházlelkész a húsvét titkáról elmélkedett és mindezt tanulságos történettel hozta közelebb hozzánk, hogy a hétköznapokban is valóra válthassuk a Jézusi tanítást.

A katolikus órában hagyományainkhoz híven keresztutat végeztünk. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata ajándékba kapta a Sebők Sándor atya által írt stációkat, melynek címe: „A lelkileg, testileg beteg ember keresztútja.”

Kórházunkban nagyon fontos irányultság a test és a lélek egysége, ezért a stációk olvasására meghívtuk az orvosokat, a főnővéreket, és a betegeket szolgáló egyéb osztályok vezetőit is, ezáltal is erősítve tudásainkat, erőinket a betegek szolgálatára.

Mivel a kórházban nincs kápolna, a Flór Ferenc termet próbáltuk a nagyheti szertartásnak megfelelően díszíteni. Az ajtón óriási pálmaágak alatt léptünk be, amit a kertészeti osztálytól kaptunk ajándékba, majd a nagyhét szimbólumait, tárgyait használva, a szenvedéstörténet apró részleteit jelenítettük meg. Virág helyett a tüskés ágak, a kövek, a kopárság jelképezik a szenvedés elevenségét, a magány igazi mélységét. A tövises ágakon megjelenő apró hajtások, a bimbózni kész vesszők és a rituális színek is segítettek abban, hogy a LÉLEK erejével képesek legyünk felfedezni minden halál mélyén az ÉLETET, azaz a keresztben is meglássuk a feltámadás reményét.

Most, amikor a párizsi Notre-Dame is tűzben ég, nagyon mély és zsigeri szintű tapasztalatokat kaptunk szimbólumként a nagyhétre. Amikor a sok éves emberi munka és az erőfeszítések porba hullanak, akkor rá kell döbbennünk, hogy nem marad más lehetőségünk, nincsen más út, csak az, melyet Jézus bejárt: a lélek útja. A test hiába fiatalos és erős, mégiscsak test, ami egy idő után enyészetnek indul, a lélek az, ami örök életre hivatott. Érdemes ezen a jézusi úton elindulni és a szent három napot egységes egészként szemlélni, hogy boldogságunk ne mulandó, hanem örök érvényű lehessen.

Ehhez adjon erőt és bátorságot nekünk, mindannyiunknak, a keresztet hordozó s hamarosan feltámadottként ünnepelt Úr, Jézus Krisztus!

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT