VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Gyökössy Endre: Hogyan böjtöljünk ebben a modern világban?
2019. március 19.

Böjt alatt mi rendszerint az étel-ital megvonását értjük. Szájunk megregulázását. Valóban, Jézus korában, sőt vagy másfélezer éven keresztül különös szükség is volt erre, mert gyakran a gyomor bűnei, az étel-falak zárták el tőlünk Gazdánk halk és szelíd szavát. Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a fülünket kell megböjtöltetni, hogy Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, amely felülről és mégis belülről akar hozzánk szólni.

Mi a feladatunk, a „leckénk" a halk és szelíd szó meghallása érdekében? Mondjuk egy héten legalább egy nap ne nyissuk ki a rádiót, televíziót, ne olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, keserves, rossz híreit - az anti-evangéliumot, az ellenörömhírt -, amelyek bajokról, háborúkról, gyilkosságokról, sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi küzdelmekről szólnak; ehelyett csöndesedjünk el.
Tudom, nem kevesen vannak, akik azt mondanák erre, hogy ez szinte képtelenség. Ennél sokkal egyszerűbb egy héten egyszer a gyomrot megböjtöltetni - és ez így is van. Nekünk azonban fontos ezt a fajta böjtöt gyakorolnunk.

Csak így, szemünket-fülünket böjtöltetve tudunk olykor-olykor lényünk alaphangjára hangolódni, hogy így megtudjuk, mi rejlik bennünk. Mit mond a csönd? Miről, kiről beszél lényünk mélye? Békés, tiszta hangok, képek jönnek-e elő, vagy zavaros, nyugtalanító, elintézésre váróak? Vagy éppenséggel a nagy semmi?...
Azért is szükségünk van hang-böjtre, hogy rezonáló-képesek legyünk a belső-felső hangra, a Lélek szavára. Csak elcsöndesedve, szemünket, fülünket böjtöltetve tudunk kapcsolatba kerülni Isten Lelkével.

Kedves Atyánk!
Bocsásd meg nekünk, hogy mi mindig a könnyebb részt választjuk. Bocsátsd meg nekünk, hogy mi a böjtből sokszor igen olcsó, neked nem tetsző, önámító megoldást csináltunk. Húst nem ettünk, de jóllaktunk tésztával vagy hallal, és mellé megrágicsáltuk a másik embert. Nem hallgattuk meg azt, aki olyan szívesen elmondta volna azt, ami a szívét nyomja. Bocsásd meg nekünk, hogy mi annyit tudunk beszélni sokszor, és ritkán van erőnk, hitünk, szeretetünk meghallgatni a másikat. Tudjuk, mi Urunk, hogy sokszor nem tudunk segíteni; de még meghallgatni talán tudnánk, csak erőt kell vennünk hozzá.

Tanítgass bennünket, Urunk, egy magasabb rendű böjtre! Tanítgass bennünket, Urunk, csendesen odafigyelni, egész szívvel odafigyelni valakinek a könnyeire. Valakinek a fájdalmára, valakinek a szavára. Valakinek a sírására, valakinek a panaszára. És ha már elmondta, Uram, akkor neked mondta, és mi továbbmondjuk neked. És biztos megáldod ezt az odahallgató csöndet.
Uram, hadd merjünk olykor csöndben maradni, hogy ne betegítsük meg a sok zajjal, lármával magunkat és a környezetünket.

Uram! Annyi mondanivalónk volna még és annyi kérni valónk, de Te úgyis jobban tudod, hogy mire van nekünk szükségünk. Tanítgass bennünket igazán böjtölni. Helyreállítani a kapcsolatot Veled! Illetve állítsd helyre a mi megszakadt kapcsolatainkat Veled.

Add, Uram, hogy tudjuk javítgatni a Te Szentlelked segítségével kapcsolatainkat szeretteinkkel. Azt a sok szakadékot, a sok megsérült, megbetegedett, agyonrágicsált kapcsolatot. Tanítgass bennünket ma jobban szeretni, mint tegnap, a Te szent Nevedért. Ámen.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT