VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Minden ember szükséget szenvedő
2019. február 11.

A cím mondata Ferenc pápának a Betegek 27. Világnapjára írt üzenetéből származik. Összegyűltünk a betegek világnapját ünnepelni a Betegápoló Irgalmasrend Váci Irgalmasrendi Kórházába betegek, ápolók, orvosok, lelkigondozók és önkéntes beteglátogatók.

A szentmise előtt az ágyhoz, kórteremhez kötött betegek részesülhettek a betegek szentségében. A szentmisén nemcsak a pápa üzenetét olvastuk fel, hanem Kalkuttai Szt. Teréz két imádságát is. A szentmise keretében is többen felvették a gyógyulás jeles szentségét.

Fontos volt, hogy imádkozhattunk mindenkiért, az egyetemes könyörgések fohászaiban ezt így tettük:

  • Áldd meg, Atyánk, Egyházunkban Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy áldozatos lélekkel látogassák és vigasztalják a betegeket, bátorítsák, erősítsék az orvosokat, ápolókat, támogassák a betegek környezetében élőket!
  • Áldd meg, Atyánk, betegeinket, hogy elfogadják látogatásodat, erősítsd őket testben-lélekben, felejtesd velük kiszolgáltatottságukat, adj nekik bátor lelket a szenvedésben!
  • Áldj meg, Atyánk, mindnyájunkat, hogy lelkiismeretünk szavára hallgatva minden tőlünk telhetőt meg tudjunk tenni a ránk bízottak gyógyításáért, fájdalmuk enyhítéséért, vigasztalásukért; adj kitartást szolgálatunkban, jutalmazd, kérünk, fáradozásunkat!
  • Áldd meg, Atyánk, mindazokat, akik a betegekért dolgoznak, gondozásukban fáradoznak, támogasd őket mindennapi szolgálatukban, segítsd őket, hogy mindig megújult erővel munkálkodhassanak!
  • Áldd meg, Atyánk, elhunyt munkatársainkat és elhunyt betegeinket is örök országodban, ahol nincs könny, fájdalom és szenvedés, add meg nekik a végtelen boldogság örömét!© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT