VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A szeretet nem érthető, csak élhető
2019. február 10.

„A szeretet nem érthető, csak élhető” – vallja Teréz anya, aki egész életét a beteg, szenvedő és haldokló embereknek szentelte.

„A Betegek 27. Világnapja alkalmából, amely ünnepélyes keretek között 2019. február 11-én, Kalkuttában veszi kezdetét, az Egyház, mint édesanya arra emlékezteti gyermekeit, különösen is a betegeket, hogy az ajándékozás ingyenes gesztusai - mint az irgalmas szamaritánus cselekedete - jelentik az evangelizáció leghitelesebb módját” ­- Ferenc pápa ezekkel a gondolatokkal kezdte betegek világnapjára írt üzenetét.

A kistarcsai Flór Ferenc Kórház lelkigondozói szolgálata hagyományaihoz híven február 9-én, szombat délelőtt a Betegek Világnapjáról ünnepi szentmise keretében emlékezett meg. Dr. Faragó Artúr, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője, egyházmegyei kórházlelkész, mutatta be a legszentebb áldozatot, melynek keretében a betegek szentségét is kiszolgáltatta a felkészült résztvevőknek.

Ha tovább olvassuk Ferenc pápa üzenetét, a következőkre találunk: „Indiában ezen ünnepélyes világnap alkalmából örömmel és csodálattal tekintek Kalkuttai Teréz anyára, úgy, mint az irgalmasság példaképére, aki a szegények és a betegek számára megtapasztalhatóvá tette Isten szeretetét… Szent Teréz anya segít minket abban, hogy megértsük: a cselekvés egyetlen kritériuma az önként adott szeretet kell, hogy legyen, tekintett nélkül nyelvre, kultúrára, bőrszínre vagy vallásra. Az ő példája arra indít minket, hogy az öröm és a remény új horizontjait nyissuk meg a rászoruló emberiségnek, különösen a szenvedőknek, akiknek megértésre és gyengédségre van szükségük.”

A pápa e gondolatai megegyeznek a lelkigondozás lényegével: irgalmas szamaritánusként megpróbálni segíteni, mellé állni a beteg és szenvedő embertárshoz, függetlenül mindentől, ami elválaszthat a másik embertől, megérezve a kimondatlan szükséget is.

Kalkuttai Szent Teréz anya egyik nagy példaképünk, ezért a pápa szavait megszívlelve próbáltuk közelebb hozni az Ő életének lelkiségét. Nagy vágyunk volt, hogy összegyűjtsünk a Betegek Világnapjára egy kiállításra alkalmas anyagot Szent Teréz anya életéről. A témát körüljárva találtunk rá a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozón bemutatott kiállítási anyagra, amelyet a Betegek 25. Világnapjára a nagyváradi püspökségen is bemutattak. Ezt a kiállítási törzsanyagot a kórházi szolgálat lelkiségére formáltuk át: imádságokkal, Teréz anya legszebb bölcsességeivel, életfilozófiájával egészítettük ki.  Ezáltal mind a betegek, mind a kórházi dolgozók, mind a segítők lelki épülését szolgálhatják a bemutatott képek, amelyet egy héten keresztül megtekinthet bárki.

Kezdeményezésünknek a hírét megosztottuk Teréz anya Magyarországon élő, Budapest, Tömő utcai közösségének nővéreivel is. Nagy örömünkre szolgált, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket, részt vettek a szentmisén, majd az azt követő kiállítási megnyitón is. Elhozták Szent Teréz anya vérének relikviáját is, amit az oltáron, majd a kiállítási kereszt előtt is elhelyeztek. A misén jelenlévő betegeknek kis ajándékokkal kedveskedtek, szentképeket és Teréz anya érmet és „csodálatos medált” osztva nekik.

Ezen a szép ünnepnapon a résztvevők megtapasztalhatták Krisztus irgalmas szeretetét, melynek lényege: „Krisztus szenved velünk, felkínálva a lehetőségét annak, hogy megosszuk Vele szenvedéseinket.”

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:

  • Vakon Zsolt nagyváradi püspöki titkárnak
  • Dr. Trombitás Zoltán főigazgató úrnak a lehetőségért és mindennemű támogatásáért
  • Új Ember Kiadónak a „Teréz anya kilencede” füzet adományozásáért
  • Semper Serviens esztergomi kiadó szentkép adományáért
  • Gerse Ágnes kántornak önzetlen szolgálatáért

Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT