VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Az idei ősz a szolnoki MÁV Kórházban
2018. november 20.

Advent előtt vagyunk, amikor az idei őszi kórházon belüli lelkigondozói szolgálati időszakot is összegezhettük, s örömmel adtunk hálát, hogy a tavaszt és a nyarat követően is az elmúlt hetek és hónapok szintén hozhattak valami újat és emlékezeteset a betegek számára a bent fekvésük alatt.

Szeptemberben emlékeztünk meg a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának nevében is Teréz anyáról, aki a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet kis imaszobájának névadója, s akinek a szellemiségét-lelkiségét közvetítette a 2008. óta helyben szerkesztett Lelki Morzsák idézetgyűjtemény is, melyet Kalkuttai Szent Teréz alakjának ismertsége miatt mind a kórházbeli bent fekvők, mind a rendelőintézetbeli járóbetegek felé ajándékba osztottunk.

Teréz anya hagyatékából - a kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen - üzenet hangosodott ki ebben az időszakban legerőteljesebben számunkra, mert ez a gondolata is egyetemes és könnyen értelmezhető a hitben élők és a keresők, de a nem hívők esetében is.

Ugyanennek a hónapnak a végén a MÁV Kórház cukorbetegei részére tarthattam előadást Kórházlelkészi Szolgálatunk lelkigondozói szerepköréről, valamint a hit és a gyógyítás közös lehetőségeiről, az ember személyiségének teljességét figyelembe vevő hozzáállás jelentőségéről, s a MÁV Kórházon belüli munkánkról, mely egyben figyelemfelhívás is volt, miszerint nem elég a test gyógyulásával foglalkozni, ha a lélek sebzett. Köszönet Dr. Telek Judit Főorvosnőnek a felkínált lehetőségért és a hallgatóság érdeklődő figyelmességéért.

Októberben a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében tradicionálissá vált őszi 3napos önkéntes ifjúsági akció jegyében koordinálhattam a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület által kórházunkba delegált középiskolások beteglátogatását, míg előtte "Október az idősek hónapja" gondolatiság jegyében köszöntötte lelkigondozói szolgálatunk a kórházunkban tartózkodó idősebb betegeinket.

Lelkigondozói kollegialitásunkkal Artúr atya jóvoltából az október 27-ei budapesti keresztény orvoskonferencián is jelen lehettünk, ahova szolgálatunk 14. éves kórházbeli jelenléte óta először helybéli kórházi egészségügyi és szociális kollégákat is invitálhattam plusz vendégként. Névadójaként Boldog Batthyány-Strattmann László orvosi hitét és példáját igyekezett a konferencia tanúságtételként felvázolni, miközben jeles előadók előadásain keresztül betekintést kaphattunk abba az elkötelezett, a betegek-rászorulók érdekében végzett széles körű munkába, ahol az embert biológiai - pszichológiai - szociális - és spirituális szempontból is megsegítettként kezelik. Mind a konferencián velem részt vevő kórházbeli főnővér, mind a szociális munkatárs kolléganőm is tanulságosnak találták a hit és az egészségügy kapcsolata terén azt a frappáns megfogalmazást, hogy jó lenne szolgálatként és nem szolgáltatásként felfogni az egészségügyben tevékenykedőknek saját hivatásuk gyakorlását, ha a jelenlegi hazai tendenciák sajnos gyakran nem is a szolgálat irányába mutatnak. "Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá", ezzel a Boldog Batthyány által gyakran emlegetett hitvallással érkezhettünk haza mindhárman a saját feladatkörünkhöz, bízva abban, hogy ha mindannyian a saját területünkön igyekszünk ennek a vezérelvnek a szellemében tenni és élni, az további gyümölcsöket teremhet kórházunkban is.

Novemberben a Mindenszentek ünnepét követő Halottak napja kapcsán kis emléksarkot alakítottunk ki kórházi Teréz szobánkban, ahol lejövő betegeink és hozzátartozóik is egy-egy mécses gyújtásával és imádságban is adózhattak szeretteik emlékének, miközben még gyakrabban igyekeztem lelkigondozóként lehetőséget adni a hozzám fordulóknak az ide való csendes és méltóság teli félrevonulásra, valamint a gyászreakciók enyhítésére.

Most megyünk a télbe, s nem is sokára kezdődik az adventi időszak, ami a karácsonyi ünnepre való felkészülés lehetősége, illetve a rövid nappali időszakok és a korábbi sötétedés meghitté tételének hónapja, amikor egy naptári év is a végéhez közeledik, így mind a betegek, mind a hozzátartozóik és a dolgozók úgyszintén erőteljes lelki ráhangolódáson mennek át, mire elérkezik majd az ünnep. Ehhez a felkészüléshez kívánunk a szolgálatvezető kórházlelkész Artúr atyával együtt minden lelkigondozó és önkéntes beteglátogató, valamint kórházi kollégának sok szép és lelket megérintő élményt!

Jókívánságokkal: Dénesné Hédi, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet lelkigondozója
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT