VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


„ÉletBoldogság Családi Nap” Nógrádsipeken
2018. augusztus 1.

Szolgálatunk is meghívást kapott a nógrádsipeki emlékparkban megrendezett alkalomra, melynek fővédnöke Dr. Bíró László tábori püspök volt, aki személyes hangú levelében üdvözölte, szeretettel köszöntötte az aranymisés Czombos József plébánost, a nyitó szentmise főcelebránsát. A püspök atya levelében megköszönte a szervezőknek, hogy keresik a kommunikációnak azt a nyelvét, melyben szót érthetnek a ma emberével, s közösségbe hívja a családokat. A szentmise elején a helyi plébános, Dr. Gencsi Zsolt Szeráf atya köszöntötte az egybegyűlteket és aranymisés paptestvérét. Pifka Alexandra, a Lifehappiness International Családi Nap fő szervezője is üdvözölte a megjelenteket, utána a falu polgármestere, Vízi Zoltán köszöntötte a községbe érkező vendégeket, helyieket.

A prédikációban Czombos József atya „Szeressétek egymást!” felszólítással kezdte meg beszédét, hiszen minden emberi kapcsolat alapja a szeretet. Beszélt a megszentelt életről, családról, papi hivatásról, s elmondta a legszebb hivatás a másokért vállalt élet. „Jó családban születtem.” Így vallott családjáról József atya, szeretettel és meghatottan emlékezett vissza gyerekkorára, szüleire, testvéreire, életét meghatározó személyekre. József atya, több mint egy évtizede végez a betegek között szolgálatot a balassagyarmati kórház krónikus belgyógyászatán, illetve pár hónapja az ápolási osztályon is. Nagyon hálásak vagyunk neki, hogy a betegeket szentségekkel látja el, s hűségesen szolgál! Elmesélte egyik kórházi élményét: áldoztatni ment a kórterembe s az egyik beteg ráförmedt, hogy: „én ateista vagyok!” az atya ima közben többször is szeretettel ránézett a magát ateistának mondó férfira. Pár hét elteltével ez a férfi is bekapcsolódott az imába. A történet tanulságaként elmondta, nem biztos, hogy szavainkkal érünk el eredményt, hanem leginkább példamutatásunkkal. Prédikációja végén invitálta a jelenlévőket, hogy minél gyakrabban keressék fel a templomot, melyet ő „lelki szanatórium”-nak nevezett.

A szentmise után kezdődtek a programok, a különböző szolgálatok standjainál lehetőség volt ismerkedni a szolgálatokkal. Mi különböző korosztályokat megszólítva, a gyerekeket színezőkkel, a felnőtteket a Kórházlelkészi Szolgálatról szóló információkat tartalmazó totóval, illetve a kórházban töltött idők tapasztalatait megosztani kívánó látogatókat kérdéssorozattal fogadtuk. Köszönjük a lehetőségeket, a találkozásokat mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ez a rendezvény létrejöhessen.

Szita Tamásné, lelkigondozó
Balassagyarmat
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT