VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Lelkigondozók lelkinapja és kirándulása MÁV Kórháztól Macimúzeumig
2018. május 17.

Köszönettel és szeretettel gondolok az idei pünkösdi ünnep kapcsán külön is mind a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának lelkigondozó kollegialitására, mind a szolgálatom színterét jelentő szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet dolgozóira és betegeire szintén, miután egyházmegyei csapatunk lelki töltekezése az ünnepet megelőző időszakban Szolnokon, a most 51 éves mozgásszervi rehabilitációs kórházunkban kezdődött. Megható és egyben felemelő is lett számomra ez az alkalom, hiszen egy kis betekintést nyerhettek a távolabbi kórházakban dolgozó lelkigondozók is az itteni munkába és környezetbe, miközben a pünkösdi ünnep és a Lélek ereje, hitünk és a betegek közötti lelkigondozásunk összefüggéseire is jobban ráláthattunk.

A szolnoki kórházhoz érkező lelkigondozó kollégáimat és szolgálatvezetőnket, Dr. Faragó Artúr kórházlelkész atyát Dr. Junák Márta, a Rendelőintézet vezető főorvosnője köszöntötte, ahogy Gärtner Julianna szerzetes nővért és pedagógust is, aki a Boldogasszony Tanító Nővérei szerzetes közösség "Júlia Nővéreként" azzal tisztelte meg csapatunkat, hogy a kis szolnoki kórházbeli találkozónk Pünkösdöt megelőző elmélkedését megtartja. Mélyen szántó gondolatokkal és igen magas színvonalú előadással késztetett mindannyiunkat elmélkedésre az Istenhez fűződő kapcsolatunk terén, hitéletünket, elköteleződésünket és hitelességünket is újra és újra megvizsgálandó módon, mely a betegek közötti mindennapos lelkigondozói munkánkban és a mindennapi katolikus keresztény életünkben is nélkülözhetetlen.

A kórház részéről ezt követően lehetőséget kaptunk egy rehabilitációs részleg megtekintésére, amiben Fazekasné Nagy Erzsébet segédkezett főnővérként, majd az egész délelőtti gazdag program zárásaként a kórház Teréz szobájában gitáros énekléssel adtunk hálát az addigiakért. Örömteli élményt jelentett a különböző távolságokból, a messzebbről is ideérkező kollégák számára, hogy a kórház igazán üdítően zöld és botanikailag, valamint zoológiailag is színes kis parkját és tavát is megkukkanthatták, ami az itt gyógyulók számára is nagy jelentőségű és a városban is igazi színfolt. Ehhez az üdítő zöldhöz járultunk remélhetőleg egy a későbbiekben a betegek és kísérőik számára is jótékony árnyékot és jó levegőt adó mezei juhar fácskának a kórház felé ajándékozásával.

A nap további részében az egyházmegye egy másik kis ékszerdobozát is megtekinthettük, miután Szolnokról a martfűi Szent Tamás templomban folytatódott az ünnep előtti lelki készületünk Artúr atya miséjével. Kovácsik Antal Ferenc diakónus segítségével még a harangtoronyból való szétnézésre is lehetőséget kaptunk.

Ezt követően lelkigondozó csapatunk közös élményeinek zárásaként Rákóczifalván a Macimúzeumban néztünk szét, ahol helybéli tárlatvezetőnk ámulatba ejtő lelkesültséggel igyekezett bennünket a gyűjteményükkel kapcsolatos történetekbe is beavatni, miután a település rózsalugasában lazítottunk a színes és történésekben is gazdag nap folyamán.

Hálatelt szívvel gondolva erre az egyszerre emelkedett és közben is üde együttlétünkre, szeretettel osztjuk meg a Júlia Nővér által számunkra ugyancsak mértékadó elemzésével átelmélkedett 139. zsoltárt.

Köszönjük, hogy mindenki rendben haza is érhetett a nap végén, hogy ezt követően a saját szolgálati helyén is kellőképpen előkészíthesse a betegek közti ünnepi hangulatot. Hála mindenért!

Dénesné Fekete Hédi
(a szolnoki MÁV Kórházban szolgálatot teljesítő lelkigondozó)

 

139. zsoltár

A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem,
tudod, ha leülök és ha fölkelek.
Messziről ismered gondolataimat,
szemmel tartod akár járok-kelek, akár pihenek.
Előre ismered minden utamat.

Még nyelvemen sincs a szó,
és te már érted egészen, Uram.
Minden oldalról körülveszel engem,
és fölöttem tartod kezedet.
Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás:
ésszel föl sem érhetem!

Hová mehetnék lelked elől,
hová bújhatnék színed elől?
Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy,
ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy.
Ha felölteném a hajnal szárnyát,
s a tenger szélső határára szöknék,
ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem.
Mondhatnám: »Borítson be a sötétség,
s váljon éjszakává köröttem a fény«,
de neked nem sötét a sötétség,
s az éj mint a nappal, oly világos előtted.
Fény és sötétség közt neked nincs különbség.

Hiszen te formáltad bensőm,
s anyám méhében te szőtted a testem.
Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál,
és tudom jól, milyen csodálatos minden műved!

Létem nem volt titokban előtted,
amikor a föld ölén rejtve formálódtam.
Még alakot sem nyertek tagjaim
és szemed már látott engem.
Könyvedben már minden fel volt jegyezve rólam:
napjaim már eltervezted,
mielőtt egy is eltelt volna belőlük.
Milyen tiszteletreméltók előttem gondolataid, Istenem,
milyen hatalmas a számuk!
Megszámlálnám őket,
de számosabbak a homokszemeknél,
s ha végükre is érnék,
még mindig csak nálad tartanék.

Bárcsak megsemmisítenéd a gonoszokat, Istenem,
és eltávolítanád tőlem a vérszomjas embereket,
akik gonoszul beszélnek:
hiába kelnek föl ellened.
Ne gyűlöljem, Uram azokat, akik gyűlölnek téged,
ne utáljam ellenségeidet?
Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket,
ellenségeim lettek.
Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet;
tégy próbára és ismerd meg utaimat,
lásd, vajon a gonoszok útján járok-e,
és vezess az örökkévalóság útján engem.

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT