VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Krisztus barátaira van szükségünk a mai világban!
2018. május 11.

2018. május 9-én tartott szentmisénkben három új önkéntes társunk, Danis Lídia, Szabó Gáspárné és Szabóné Csiki Mária fogadalmat tett kápolnákban. A szentmise elején Szentlélek hívó énekkel hangolódtunk rá az ünnepre, majd Helftai Gertrúd: A Szentlélek ajándékaiért című imádságával köszöntöttük az új társainkat. Hálatelt szívvel és örömmel vettünk részt ezen a szentmisén, utána kis szeretetvendégséget tartva kívántunk társainknak kegyelmet, kitartást, alázatot és örömteli találkozásokat. Mindegyikük ajándéka: Dr. Faragó Artúr atya összeállítása az „Örömútja - a feltámadott útja" kiadványunk, melyet örömmel vett át mindenki. A befogadó közösség nevében a tavaly fogadalmat tett Dénes Jánosné Marika tanúságtételét és megosztását hallgathattuk meg. Isten áldását és kegyelmét kértük minden önkéntes szolgálatára és életére!

Hogyan lettem önkéntes beteglátogató

2011. január l-én mentem nyugdíjba 44 évi munkában eltöltött idő után. Mivel mindig szerettem tevékenyen, hasznosan eltölteni azt a csekély szabadidőmet, ami a munkám és a családom ellátása mellett még maradt, nyugdíjba menetelem után is azon kezdtem gondolkodni, hol és hogyan, mivel tudnám hasznosan és jól, embertársaimat segítve eltölteni szabadidőmet, ami most már meg is növekedett, miután gyermekeim felnőttek.

Egyik ismerősömtől hallottam az önkéntes kórházi beteglátogatásról, amit ő már régen végez a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban. Egyre inkább foglalkoztatott a gondolat és elkezdtem érdeklődni, utána nézni ennek a tevékenységnek. Imádságaimban is kértem a Szentlelket és Jézust, küldjön engem olyan helyre, ahol szeretettel tudom szolgálni embertársaimat. Az utolsó lökést általam nagyon szeretett Szent II. János Pál pápa gondolatainak, útmutatásainak olvasása közben éreztem, amikor ezt olvastam: „Nem funkcionáriusokra, ügyintézőkre, vállalkozókra van szüksége az Egyháznak, különösen ma nem, hanem Krisztus barátaira, akik a mindenkit befogadó önzetlen szolgálatukkal tanúságot tudnak tenni a szeretetről.” Ekkor hívtam fel Ocsovainé Zsélyi Rita lelkigondozót és jelentkeztem erre a feladatra, ahová felvételt is nyertem. 2017 nagyböjtjén – tehát több mint egy éve – én is fogadalmat tettem. Így lettem a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának önkéntes beteglátogatója.

Azóta végzem ezt a szolgálatot és úgy érzem nyitott szívvel, szeretettel, szabad időm odaajándékozásával tudok beteg embertársaim felé fordulni. Nagyon jó érzés, amikor a kórterembe belépve megosztják velem legszemélyesebb titkaikat, fájdalmaikat, szorongásaikat. Volt olyan beteg, aki megkérdezte tőlem, hogy mikor jövök legközelebb, mert nagyon jó volt beszélgetni. Volt olyan idős, nagyon beteg néni, aki – én azt hittem nem is hallja, vagy figyeli a szomszéd ágyon levő nénivel való beszélgetésünket – az ágyán lassan megfordulva megkérdezte, hogy adhatna-e egy puszit az arcomra. Természetesen hozzáfordultam, megsimogattam a kezét és ő megpuszilt. Hát kell ennél nagyobb öröm? És kell annál nagyobb öröm, amikor a beteg, magányos ember már mosolyogni is tud a beszélgetésünk után, és egy kicsit elfelejti fájdalmát. Számomra nem. A látogatásaim után a kórházban lévő kis kápolnában megköszönöm Istennek, hogy ott lehettem, imádkozom a betegekért Isten és a Szűzanya segítségét kérve értük. Nagyon jó érzéssel megyek haza egy-egy szolgálat után, de van bennem fájdalom is, ha egy-egy beteget esetleg legközelebbi látogatásomkor már nem találok a betegágyon, mert befejeződött földi szenvedése. Ezzel azt akarom mondani, hogy ehhez a szolgálathoz lelkierőre is nagy szükségünk van.

Én úgy érzem megtaláltam a helyemet, örömmel jövök oda, ahol önzetlenül szeretetet adhatok, és ugyanakkor kapok is a betegektől.

Most, hogy új önkéntes beteglátogatók tesznek fogadalmat és jönnek közénk, nagyon örülök, hogy többen leszünk, mert szükség van ránk. Kívánok nekik sok-sok szeretetet, kitartást, lelkierőt és nem utolsó sorban Isten áldását szolgálatuk végzéséhez.

Dénes Jánosné, önkéntes beteglátogató

Helftai Gertúd
A Szentlélek ajándékaiért

Szentlélek Úristen, ki a bérmálás szentségében hét ajándékoddal reám szálltál, áraszd el, könyörgök, ma újra szívemben bőséges kegyelmedet; töltsd el égi adományaiddal, gyullaszd föl benne isteni szereteted tüzét, ki egykor égő nyelvek alakjában szálltál az apostolokra és hívekre.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a bölcsesség lelke, taníts, buzdíts engem arra, hogy mindenekelőtt mindenben és mindenkor előbb az Isten országát és az igazságát keressem aztán rendületlen bizalommal várjam az Istentől, hogy a többit is, amire szükségem van, meg fogja nekem adni.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az értelem lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy jól megértsem, mily kevésbé kell venni mindazt, ami emberi, földi és mulandó mily nagyra kell becsülnöm mindazt, ami isteni, mennyei és örökkévaló.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a tanács lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy minden dolgomat úgy végezzem, hogy a veszedelmeit kikerüljem, és Isten és emberek előtt kedvességben növekedjem.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az erősség lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy egész világéletemben a végső leheletemig állhatatosan megmaradjak a jóban, és hogy az igazság útján elém gördülő akadályokat elszánt bátorsággal legyőzzem.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy a szentek nyomdokait kövessem és a lelki tökéletességhez segítő ismeretekre szert tegyek és azokat egész életemben gyakoroljam is.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a jámborság lelke, taníts és buzdíts engem arra, hogy szerető gyermeki szívvel folyamodjam Istenhez és az szentjeihez, kivált Jézus szentséges szívéhez és boldogságos Anyámhoz, Máriához, és hogy szívem, lelkem oda vonzódjék, ahol az igaz boldogság vár reám.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Ur félelmének lelke, taníts és buzdíts arra, hogy éltem fogytáig, ahol állok, ahol járok, bármit teszek, bárhol vagyok, mindenütt, mindenben Isten szent akaratán legyen szemem és szívem, és megemlékezve szent fölsége jelenlétéről, óvakodva elkerüljem mindazt, ami neki visszatetszik, és szíves örömmel végrehajtsam, ami Neki kedvére van. Ámen.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT