VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Jézus elé álltunk betegeinkért, szolgálatunkért
2018. április 15.

„Nemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nemcsak a Jézussal való személyes találkozás ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább akarnak segíteni, szolgálni másokért és másoknak. Ezért a szentségimádás szolgálat is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az evangéliumi történetben leengedték a tetőn keresztül Jézus elé béna társukat. Mi is közbenjárunk másokért, csendben odavisszük Jézus elé azokat, akik szükséget szenvednek, vagy akiket a szívünkbe zártunk. Megvalljuk Istennek, hogy nem tudjuk megoldani az életüket, és még azt sem tudjuk, mire volna igazán szükségük. Nem tehetünk jobbat, mint az Ő szeretetébe helyezzük őket.” (Varga László, kaposvári püspök)

Ezt tettük mi is, amikor április 13-án összegyűltünk az Irgalmasrendi Kórház kápolnájában, hogy együtt imádkozzunk az Oltáriszentség előtt a váci kórházak betegeiért, orvosaiért, ápolóiért, lelkigondozói szolgálatunk lelkigondozóiért és önkénteseiért, miden dolgozóért, akik a betegkért fáradoznak.

A szentségimádás, immáron harmadik alkalommal, péntek délután 5 órakor, Dr. Hirling András igazgató főorvos nyitó szavai után szentmisével kezdődött, amit Dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatott be.

A szentmise után óránként jöttek a váci és környékbeli egyházközségek hívei, a különböző lelkiségi csoportok képviselői, hogy kiemelten imádkozzanak egy-egy kórházi egységért és szándékért. Voltak olyan csoportok, akik már harmadik éve, és voltak, akik az idén először kapcsolódtak be az imanapba.

Az imaalkalmunk szombat délután 5 órakor püspöki szentmisével fejeződött be, amit Dr. Varga Lajos és Dr. Faragó Artúr közösen mutattak be, melynek keretén belül két új önkéntes társunk ünnepélyes fogadalmat tett.

Zárásként Kárpáti Zoltán, a Jávorszky Ödön Kórház ápolási igazgatója megköszönte mindazoknak, akik idejükből ajándékoztak erre a szándékra.

Mi is hálával és köszönettel tartozunk elsősorban a jó Istennek, hogy az ide évben is megáldotta ezt a törekvésünket és megvalósulhatott ez az alkalom, ahol odavihettük a szentségi Jézus elé örömeinket, fájdalmainkat, kéréseinket, hálánkat…

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elfogadták hívásunkat és hozzájárultak ehhez a kegyelmekben gazdag, szép naphoz!

Köszönetet mondunk:

 • Dr. Varga Lajos segédpüspöknek, aki a záró szentmisét bemutatta,
 • Dr. Faragó Artúr atyának, aki a nyitó szentmisét bemutatta, és mindenben segített minket az előkészületek során,
 • Kárpáti Zoltánnak és Dr. Hirling Andrásnak együttműködésükért és támogatásukért,
 • Dr. Csáki Tibor és Dr. Sánta János atyáknak, akik az idén is velünk együtt imádkoztak,
 • Simon András grafikus művésznek, aki rendelkezésünkre bocsátotta a „Betegségedben is veled vagyok”, és a „Sosem vagy egyedül” című grafikáit,
 • a Szív jezsuita magazinnak, hogy újságukkal,
 • a Mai Ige szerkesztőségének,
 • a Szent Gellért Kiadó és Nyomdának, hogy kiadványaikkal támogattak,
 • a Jó Pásztor Nővérek Kongregációjának az adományukért,
 • Szőke Tibornak a NAPigékért,
 • a Kármán családnak és a kisváci katolikus közösségnek,
 • a vácdukai Jézus Szíve kórusnak,
 • Deme Hajnalkának, Deme Tamásnak és a nagymarosi katolikus közösségnek,
 • a váci Názáret közösségnek,
 • a kosdi Szent Erzsébet egyházközségnek,
 • a szendehelyi egyházközség gitáros csoportjának,
 • a diósjenői egyházközségnek,
 • a váci Barátok temploma Gyertyaláng kórusának,
 • Biegelbauer Károlynénak, Guzsik Annának, Gyombolai Évának, Hirling Attilának, Keserű Konrádnak, Nagy Ágnesnek, Vass Lászlónénak, Vrabecz Valériának, Zima Józsefnének,
 • az Irgalmasrendi Kórház és a Jávorszky Ödön Kórház imaszolgálatot vállaló dolgozóinak,
 • a vácrátóti Adorámus kórusnak,
 • önkéntes beteglátogatóinknak,
 • és Nagy Gábor kántornak a szolgálatukért,
 • azoknak a betegeknek, akik nem tudtak jelen lenni alkalmunkon, de az órabeosztásunkat a betegágyon figyelemmel kísérve lélekben velünk imádkoztak,
 • valamint mindazoknak, akik imáikkal támogattak!

Jéger Sándorné, Kiss Tiborné, Polónyiné Maretta Judit,  lelkigondozók

Fotók: Együd Zsolt
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT