VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Hit és gyógyulás Salgótarjánban
2018. április 11.

Salgótarjánban, 2018. április 10-én tartottuk a helyi önkéntes beteglátogatók szokásos havi össze-jövetelét, melyre Dr. Cseplák György nyugalmazott bőrgyógyász főorvost hívtuk meg előadásra a „Hit szerepe a gyógyulásban és gyógyításban címmel. Előadása tanúságtétel és visszatekintés volt is volt egyben, az orvosi pálya választásától a megélt istenkapcsolatáig. Sokat gazdagodhattunk, épülhettünk a hallottakból, különösen azért is, mert a főorvos úr mély tisztelettel és  nagyrabecsüléssel beszélt az önkéntes szolgálat fontosságáról, a gyógyulásban betöltött szerepéről. Kiemelte, hogy mennyire tiszteletreméltó, hogy valakik a közös jó érdekében, személyes akaratból, nyitott szívvel, szeretetből, idejük odaajándékozásával végeznek szolgálatot, a másik ember gyógyulása, fájdalmának, egyedüllétének oldása érdekében. Kiemelte a mosoly, a tapintatos érintés szerepét, és a segítő alázatát, ahogyan szeretettel fordul beteg embertársa felé, és elkíséri őt akár az átmenetben is az Örök haza felé vezető úton.

Mélyen szántó gondolatait egy fehér gyertya ajándékozásával köszöntem meg, hálát adva érte és szolgálatáért az Istennek.

Együttlétünk mottója: Ha boldog akarsz lenni, hozz másokért áldozatot, legyél másokért élő ember! Ezzel a gondolattal folytatódott a napunk, tanulhattunk egymás örömeiből, s megosztásainkban bátorítottuk az új társainkat, hogy ők is megtapasztalhassák majd e szolgálat örömét és szépségét, azt a tényt, hogy ők mennyit gazdagodhatnak a találkozásokban. Bátorításomban jókívánságaim mellett kihangsúlyoztam újra, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor élj másokért és megtapasztalod az Úr segítségét az életed más területein is.

Gyűlésünket szerény agapéval és kötetlen beszélgetéssel zártuk, hálát adva a nap kegyelmeiért, a szolgálatért, és azokért a betegekért, akik megtisztelnek, elfogadnak bennünket és velünk osztják meg legszemélyesebb titkaikat, fájdalmaikat, szorongásaikat. Hála legyen értük, akik megbízva  bennünk, tudják, hogy félelmeiket, szorongásaikat Isten kezébe tesszük és tőle várunk segítséget, oltalmat és kegyelmet a szenvedések elviseléséhez.

Áldott, örömteli szolgálatot és jó egészséget kívánva szeretteiknek is, a Feltámadott Krisztus örömében és békéjében!

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó
Salgótarján
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT