VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Húsvéti elcsendesedés a MÁV Kórházban
2018. március 30.

A keresztény egyházi év legnagyobb ünnepe a Húsvét. Abban hiszünk, hogy Jézus halála és feltámadása szabadulást hozott az egész emberiségnek. A nagyböjti időszak a húsvéti ünnepet megelőző szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete, amikor alkalma van a hívő és kereső embernek, hogy a kifelé fordulás hangossága és mozgalmassága helyett befelé figyeljen, a saját belső pusztai időszakát is felismerje, átélje és akár át is elmélkedhesse. Erre adódik lehetőség a betegség és balesetek miatt a kórház fogságába kerültek számára is, amiben a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegeinek a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2005 óta folyamatosan segítségére van.

Az idei húsvéti ünnepkör kapcsán a kismarosi ciszterci monostor keresztútjának szimbolikájára épült MÁV Kórházbeli lelkigondozói szolgálatunk előkészülete, aminek jegyében az intézmény Teréz szobájában adódott lehetőség a betegek által vágyott elcsendesedésre, a félrevonulásra, valamint a keresztút állomásai miatti elmélkedésekre. Míg tavaly például a "Kezek keresztútja" volt segítségünkre, addig ebben az évben a kismarosi ciszterciek szikláira vésett, finoman rövid, de annál kifejezőbb gondolatiság jegyében halkulhattunk el, s nézhettünk magunkba, újra és újra felfedezve, hogy Jézus keresztútja a mi életünkbeli eseményekkel is párhuzamba állítható. Alázat kell ehhez a felismeréshez, de óriási ajándék és megújító energiatartalékokat ad az elmélyülő és elcsendesedő lélek számára, ami a fizikai mozgásában is gyakran nehezített betegeink gyógyulni vágyásában is fogódzóként hat.

A szolnoki mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi intézmény betegei talán leggyakrabban a keresztúti elesésekkel foglalkoznak lelkiekben, valahogy ennek a gondolatisága kerül előtérbe erőteljesebben a kezelések ideje alatt, hiszen a mindennapi kórházbeli terápiás foglalkozások küzdelmei hasonlóságot mutatnak az elesések küzdelmeivel és az azt követő újra meg újra felemelkedésekkel. Emberi létünk nagy mozgatója ez, s nemcsak a betegeké, ahogy minden állomásban felfedezhető a mi életünk és érzésvilágunk is. Az emelkedettség egyszerűségében a 14 állomást követően, az I. "Elítélik - Fegyelmezett"; II. "Ráteszik - Elvállalja"; III. "Megbotlik - Újrakezd"; IV. "Találkozik - Szelíd"; V. "Segítik - Elfogadja"; VI. "Enyhítik - Hálás"; VII. "Elesik - Folytatja"; VIII. "Siratják - Erős"; IX. "Leroskad - Fölkel"; X. "Megfosztják - Odaad"; XI. "Odaszegezik - Szabad"; XII. "Meghal - Kiengesztel"; XIII. "Tehetetlenül - Megvált"; XIV. "Eltemetik - Feltámad"  stációk után megjelenik a 15. is, ami különösen is gyönyörű ívként foglalja össze a húsvéti ünnep lényegét: XV. "Él - Bennünk".

Áldott napokat és ünnepet kívánunk a lelkigondozói szolgálat munkatársaiként mindenkinek Roberth Sarah bíboros gondolataival, mert talán erre a tisztító csöndre volt a legnagyobb szükségünk nekünk is az idei készület idején:

"A világosság nem csap zajt. Ha közeledni akarunk ehhez a ragyogó forráshoz, a szemlélődés és a csönd állapotába kell helyezkednünk. A keresztényeknek Isten fiaivá kell lenniük, hogy Krisztus világosságát tükrözzék. A világosságnak ez a felfakadása mindig szerény. Az Egyház igazi természete nem abban van, amit tesz, hanem abban, amiről tanúskodik. Ahol mély és misztériumos dolgok vannak, ott csönd van. Krisztus azt kérte tőlünk, hogy világosság legyünk. Nem azt parancsolta, hogy meghódítsuk a világot, hanem hogy megmutassuk az embereknek az utat, az igazságot és az életet. Azt kérte tőlünk, hogy csöndes, de meggyőző tanúi legyünk szeretetének. A csönd az a hely, ahol fogadjuk a misztériumokat. Miért ünnepeljük csöndben a Nagyhetet? A válasz egyszerű: be kell lépnünk a Passióba, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz"

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
(Szolnok, MÁV Kórház és Rendelőintézet)
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT