VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Nagyböjti zenés áhítat a Jávorszkyban
2018. március 21.

„Ismét közelít felénk az Úr Húsvétja! Hogy felkészüljünk rá, az Isteni Gondviselés a nagyböjtöt adja nekünk, megtérésünk szentségi jeleként (évenként visszatérő gyakorlata által), amely jelzi és meg is valósítja a lehetőséget, hogy teljes szívvel, teljes életünkkel visszatérjünk az Úrhoz.” – olvashatjuk Ferenc pápa nagyböjti üzenetében.

Kegyelmi időszak ez, az önfegyelem, az önmegtagadás, a megtisztulás, a lélekmegújulás ideje. A negyven napos készület alatt alkalmat teremthetünk arra, hogy elvonuljunk a magunk kis pusztájába, és ott elcsendesedjünk. Több időt szentelhetünk az imára, a böjtre, a jócselekedetek gyakorlására. Odafigyelhetünk arra, hogy ne a múlandó pillanatokat keressük, hanem szívünket a lényeges dolgok felé fordítsuk.

A kórház különleges teret adhat ennek a pusztai magánynak. A betegágyon alkalom nyílhat arra, hogy figyelmünket önmagunkra, befelé; illetve tekintetünket Isten felé fordítsuk.

A böjt nem csak az ételről való lemondást jelenti, hanem azokat a korlátokat is, amit a betegségben megtapasztalhatunk. A kórházban tartózkodás ideje betegeknek, hozzátartozóknak is igazi keresztút, nehéz lelkigyakorlat.

Ebben a kórházi lelkigyakorlatban próbáltuk segíteni azokat a betegeket, akik elfogadták hívásunkat és részt vettek nagyböjti zenés áhítatunkon, melyet a Jávorszky Ödön Kórház rehabilitációs osztályán tartottunk. Versekkel, történetekkel, imákkal, énekekkel segítettük betegeinket „pusztai vándorlásukban”. Reménykedve abban, hogy mindebből belső békét, örömöt, bátorító biztatást, kegyelmet meríthettek. Így készülhettek legnagyobb ünnepünkre, Jézus Krisztus feltámadására.

A hátra lévő néhány napra még sok kegyelmet, és áldott, reményteli Húsvétot kívánok betegeknek, kórházi dolgozóknak és szolgálatunk minden tagjának!

Polónyiné Maretta Judit
lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT