VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Nagyböjti lelkinap Sillye Jenővel
2018. március 10.

A Váci Irgalmasrendi Kórház új kápolnájában máris lehetőségünk volt közösséget kovácsoló ünnepi alkalmat átélni. Sillye Jenő jött hozzánk vendégségbe, hogy segítse a lelkigondozókat, önkéntes beteglátogatókat és kórházi dolgozókat húsvéti felkészülésükben. A szentmise evangéliuma bátorított minket arra, hogy próbáljunk rácsodálkozni és megérteni Isten szeretetének nagy csodáját: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn3,16) Csak szimbólum, csak gyenge utánzat Mózes rézkígyója, azonban világmindenség valódi megszabadítója az Úr Jézus. Örömteli lehetőségünk, felszabadító alkalom ez a nagyböjt is, hogy előhozzuk azt, amit takargatunk lelkünk mélyén, odatehessük bűnbánattal Jézus elé, megélhessük egymás üdvösségéért is Isten ajándékozó szeretetét.

Sillye Jenő dalain sokan-sokan nőttünk fel, igyekeztünk vele együtt megénekelni Isten dicséretét, amely lelkünk mélyéből fakadt. Most is szolgált, emelte szívünket, segített szárnyalni mindnyájunknak. Barátjával, Borka Zsolttal részt vett és zenélt a szentmisén, majd utána a templomban maradt közönségnek saját életéből vett példákkal, magyarázataival, énekeivel adott útmutatást és tett tanúságot. Csatlakozott hozzájuk harmadiknak Ott Rudolf, aki a fuvolából elősimuló dallamokkal díszítette hármuk előadását.

A hangverseny után szeretetvendégség adott lehetőségét beszélgetésre, sokan örömmel tudtunk egymással szót váltani.

Köszönjük Sillye Jenő és barátai szeretetét, szívből fakadó éneküket!
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT