VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek világnapja és Hamvazószerda a salgótarjáni kórházban
2018. február 15.

Szolgálatom kezdete óta mindig is nagy alázattal és összeszedetten igyekeztem készülni a Betegek Világnapjára, és még külön nagy odafigyelést igényelt számomra az a tény, hogy idén Hamvazószerdára került ez az ünnep itt, kórházunkban. A szokásos szerdai misére hívogatás mellett kiemeltem a betegek szentségének felvételi lehetőségét kápolnánkban és az osztályokon is, és a hamvazkodás lehetőségét.  Különös tapintattal kellett kezelnem, hogy elmondjam a szentség erejét, amely nem csak a lélek, hanem a test egészségének is javára szolgál. A hamvazás ténye meg nem csupán a Nagyböjt kezdetét és a bűnbánatra indítást jelzi számukra, hanem már az Odaátra irányítja figyelmünket. Különös gondossággal választottam ki a verseket is, amelyekkel megajándékoztam betegeinket a betegágyaknál.  Tájékoztatónk mellett Sasváry Erzsébet főorvos asszony versével és Tóth Árpád Isten oltó-kése című költeményével kedveskedtem idén betegeinknek.

A betegek szentségét és a hamvazás szentelményét Dr. Faragó Artúr kórházlelkész atya szolgáltatta ki az osztályokon és kápolnánkban a szentmise keretében. A kápolnánk zsúfolásig megtelt, mintegy 43 beteg részesült a betegek szentségében, az osztályokon pedig 28 beteget látott el az atya. Több kórteremben is hálásan szorongatták meg a  kezét, és köszönték meg, hogy a kórházi ágyukon megtapasztalhatják az Úr gondoskodó és végtelen szeretetét.

Hála és köszönet Artúr atyának a méltóságteli és lehajló szeretettel végzett egész napos szolgálatáért, és köszönet a tegnap is becsülettel és hűséggel helytálló önkénteseknek, akik segítsége és szolgálata nélkül nem lett volna ennyire összeszedett és kegyelmekben gazdag a napunk.

„Szűz Máriát úgy tiszteljük, mint a Betegek gyógyítóját, az Úr Jézus pedig maga is sok beteget meggyógyított. Az ő segítségét is kértük a szentmisében, hiszen - mint Ferenc pápa a betegek idei világnapjára kiadott üzenetében hangsúlyozza, az Egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szükség ahhoz, hogy megfeleljen az evangélium szolgálatának a betegekről való gondoskodásban. Jézus gyógyító ereje tovább él az Egyházban. Kérjük az Urat a mai szentmisében, hogy, hogy mi is érezhessük azt az erőt, mi is lehessünk ennek eszközei és járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy beteg testvéreink a gyógyulás útjára lépjenek, főként pedig, hogy betegségünk révén is Istenhez forduljanak.

Ma különösen is nagy együttérzéssel gondolunk azokra a betegekre, akik az egészség hiányán kívül gyakran magánytól, kirekesztettségtől is szenvednek. A Szent Szűz segítse mindannyiukat, hogy testben és lélekben megerősödjenek, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak, és olyan testvéri szeretetet tapasztalhassanak meg, amely konkrét és szolidáris odafigyeléssé tud válni. Az Úr gondoskodó szeretetébe a Szűzanya, a Betegek Gyógyítója oltalmába ajánlva minden beteg testvérünket itt a kórházban és az otthonaikban őket ápolókat!”

Kérjük az Urat, aki egészséget hozott, hogy az ő végtelen irgalmával gyógyítsa be mi belső sebeinket is, hogy ily módon visszaadja nekünk a reményt s a szív békéjét!

Ferenc pápa gondolataival és kórházunk udvarán a hó alatt is kinyíló tavaszi virágokkal kívánok minden kedves betegünknek és az őket ápolóknak testi-lelki gyógyulást és kegyelmekben gazdag, áldott Nagyböjtöt Szűz Mária, a Betegek gyógyítója oltalmát kérve!

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó

Sasváry Erzsébet:
„Mindenre van erőm Krisztusban”

Sokszor azt mondom:
Á, nem bírom!
Elfáradtam már!

Feladom!
És akkor Te
Kilépsz a fényből

Kezedet nyújtod
Boldogan, bízva megragadom
Erőt kapok hatalmas erődből!

S mintha nem lenne semmi bajom
Észrevétlen,
Mint könnyű szellőt, tovább vezetsz utamon!
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT