VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Gondolatok a kórházból – betegektől egészségeseknek
2018. február 14.

„Sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy valakinek mi a baja. A tankönyvekben világosan körülhatárolt, vitathatatlanul felismerhető betegségekről olvas az ember. De a kórházban betegek fekszenek. (…) sosem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani. És egy beteg ember sosem olyan egyértelmű és pontokba foglalható, mint egy betegség. Néha türelemjáték, néha bonyolult kísérletsor, és van úgy, hogy megfejthetetlen rejtély."

Janikovszky Éva egyértelműen világos megfogalmazása önmagáért beszélt a Betegek világnapjára megemlékezve idén februárban a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet katolikus kórházi szentmiséjének végeztével, aminek keretében a kórházlelkész Artúr atya felelevenítette a világnap eredetét és jelentőségét. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy 1993-tól  február 11-e, a lourdes-i jelenés ünnepe legyen a Betegek világnapja.

II. János Pál gondolataival adóztunk a fájdalom- betegség-szenvedés témakörének, mely a betegek körüli segítőhivatások létjogosultságát is érinti: „A fájdalom enyhítése érdekében tett hasznos és új módszerek keresése helyes, de a szenvedés ennek ellenére az emberi élet meghatározó eleme marad.  Bizonyos módon a szenvedés olyan mély, mint maga az ember (…) Az orvosi kezelések kutatása sem nem magyarázhatja, sem nem győzheti le teljesen a szenvedést. Mélységében és sokféleségében olyan perspektívában kell szemlélnünk, amely túlmutat annak tisztán fizikai oldalán. (…) A szenvedés értelmezésének kérdésére Isten a választ az embernek Jézus Krisztus keresztjében adta meg. (…) A fájdalomra és a szenvedésre a keresztény válasz soha nem a passzivitás. (...) Nem a jótékonykodás egyszerű gyakorlásáról van szó, hanem az együttérzés és érdeklődés cselekedetéről, amely odaadó szolgálathoz vezet.”

XVI. Benedek megfogalmazásában: „A szeretet és együttérzés kultúráját kell ápolnunk és gondoznunk ebben a világban. Mindenki mellé oda kell állni, segítő szándékkal mellette kell lenni, mert aki a betegágyban fekszik, elsősorban nem barát vagy éppen ismeretlen ember, hanem szenvedő felebarát, aki segítségre, vigaszra szorul.”

A betegekkel való együttérzésünk mellett Kórházlelkészi Szolgálatunk lelkigondozói hivatásainak egyik meghatározó gondolatát is segítségül hívtuk Hans Küng katolikus teológus megfogalmazásában: „Úgy szenvedj, hogy a szenvedésről alkotott elméletedet ne erőszakold rá másokra, testi szenvedésedből ne teremts életfilozófiát, ne nevezd ki magad vértanúnak, ne számítsd ki bátorságod árát, ne vesd meg az együttérzést, de ne is keresd túlságosan! (...) A keresztény ember nem ismeri a szenvedés megkerülésének útját, de ismeri a szenvedésen átvezető utat! A hitet és bizalmat abban, aki a szenvedésben is, sőt éppen a szenvedésben, rejtetten is mellette áll, és azon átsegíti.”

Végezetül pedig Ferenc pápa gondolatait osztottuk meg a kórházi misénken részt vevő és a szentségi ellátásokat, a Betegek szentségét is igénybe vevő betegekkel: „A betegség misztérium, de a betegséghez és betegtársainkhoz való viszonyulásunk már emberi választásunk és felelősségünk körébe tartozik.” „Aki nem szenved együtt a szenvedő testvérrel, még ha annak vallása, nyelve vagy kultúrája különbözik is az övétől, annak meg kell kérdőjeleznie saját emberiességét.”

Idei megemlékezésünk abban volt újszerű, hogy a betegek megajándékozása mellett, akik lelkigondozói szolgálatunktól a Betegek világnapjáról rövid írásos összefoglalót is kaptak, nálunk a betegek ajándékozhatták meg az egészségeseket. A MÁV Kórház és Rendelőintézet intézményéből üzenhettek kifelé a kórházon kívülre ugyanis kis idézetekkel, szentírási utalásokkal saját betegségeik és kórházban létük miatti életbölcsességeiket megosztva egészséges társaik, jelen alkalommal a szolnoki római katolikus Várbiblia-csoport tagjai felé. Megható lehetőségként fogták fel lelkigondozott betegeink, hívők és nem hívők egyaránt, hogy lelkigondozóként összegyűjtöm gondolataikat, megfogalmazott figyelemfelhívásaikat a testi és a lelki egészség, illetve a hit egységéről, emellett a Várbibliásoknak okozott meglepetés erejét ugyancsak élmény volt megtapasztalnom még ugyanaznap este. Így lett igazán méltóság teli a mise és a betegágyak melletti szentségi ellátások délutánja, miközben a közelgő nagyböjti időszakról is megemlékeztünk.

Köszönet Czakóné Marika gitáros szolgálatáért, hiszen nem első alkalommal emeli a fényét a kórházi együttléteinknek, valamint Nagyné Timike segítségéért, akinek jóvoltából ugyancsak nem először idézetes kártyákkal, szentképekkel, valamint egyházi olvasmányokkal is kedveskedhettünk betegeink felé.

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
MÁV Kórház, Szolnok
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT