VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Nyolc órás Bibliamaraton a kistarcsai Flór Ferenc kórházban
2017. december 5.

Ferenc pápa két évvel ezelőtt arra buzdított bennünket, hogy a Bibliát ne irodalmi műnek, hanem napi olvasmánynak tekintsük, és gyakran olvassuk. Mahatma Gandhit is idézte, aki nem volt keresztény, de aki egyszer azt mondta: „Rátok, keresztényekre egy olyan könyvet bíztak, amelyben elegendő mennyiségű robbanóanyag van ahhoz, hogy az egész civilizációt ezer darabra robbantsa szét, hogy átfordítsa a világot, és békét vigyen egy háborútól pusztított bolygóra. Azonban úgy bántok vele, mintha egyszerűen csak egy irodalmi mű lenne, semmi több.” Mindannyian tudjuk, hogy a természetfeletti a természetesre épít, tehát a Bibliában lévő lélek tüze is csak akkor tud lángra lobbanni, ha vannak emberek, akik rendszeresen olvasva tovább „fertőzik” Isten igéjével szűkebb és tágabb környezetüket.

Ezeket a fönti figyelmeztetéseket komolyan véve a kistarcsai kórházban is próbáltunk ennek teret engedni, ezért november 30-án reggel 10 órától este 18 óráig egy ökumenikus Bibliamaratont tartottunk a betegek és dolgozók lelki épülése céljából. Több felekezet papját és lelkészét meghívtuk erre az alkalomra, különös tekintettel a reformáció 500. évének ünnepi megemlékezésére, és mindenki örömmel vett részt a betegekért és dolgozókért folytatott biblia-felolvasásban.

Az alapelgondolás az volt, hogy az egy órás időintervallumokat úgy töltsük ki, hogy legyen egy fél órás olvasás, utána egy negyed órás magyarázat, tanítás az elhangzottakról, majd az utolsó negyed órás csöndben legyen lehetősége a jelenlévőknek az elhangzottak elmélyítésére. Ezt a legtöbb órában sikerült is megtartani és az volt a tapasztalat, hogy nagy nyugalommal és örömmel távoztak a dolgozók, a betegek és mi szolgálattevők is boldogan zártuk a napot.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:

dr. Faragó Artúr kórházlelkésznek, aki az egész nap tematikáját szakszerűen megtervezte és összeállította
a kistarcsai Flór Ferenc Kórház vezetőségének mindennemű támogatásért
a három felekezet kórházlelkészének a felolvasó nap tervezésében nyújtott segítségéért
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetőségének, akik háromszáz darab „János evangéliummal” támogatták kezdeményezésünket
a Mai Ige vezetőségének, akik kettőszázötven aktuális kiadványt küldtek erre a célra
a Harmat Kiadónak, akik több Family újságot ajándékoztak nekünk
dr. Szegedi László tápiósülyi plébános atyának, aki nagylelkűen kölcsön adta a régi Káldi Bibliáját és régi szent könyveit erre a napra
Takács Judit kosárfonónak, akinek archaikus vesszőfonatai díszítették a termet
önkénteseinknek, akik egész nap a betegek rendelkezésére álltak
végül, de nem utolsó sorban a Jóistennek, aki az ökumenikus együttlétben engedte észrevennünk a sokszínűségben is az egységet

Reméljük, hogy a zsoltáros szívbéli gondolatai elkísérnek mindannyiunkat az advent és karácsony közötti készület „maratoni távján”, hogy csöndes örömünk a szerény jászol mellett majd teljes lehessen. ,,A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényemnek fényesség" (Zsolt 119,105)

Minden kedves olvasónak és dolgozónak áldott adventi készülődést kívánunk:

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT