VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Szeretettel megemlékeztünk Jézushoz sietve
2017. november 2.

„A szentek nem szorulnak rá a tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a magasztalásunk. Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket” — tanítja Szent Bernát apát.

Ezen gondolatok jegyében jártuk végig a kórházat Artúr atyával Mindenszentek ünnepén. Az ágyban fekvő és súlyos beteg testvéreink részesülhettek a betegek szentségében, bűnbánóan borulhattak Jézus lábához a szentgyónásban, és találkozhattak vele az Oltáriszentségben.

Több osztályon is lelket emelő volt látni az égő mécseseket, kegyeleti virágokat a nővérpultokon, amit a dolgozók helyeztek ki, tiszteletük kifejezéseként.

Hálaadó szentmisénkben imádkoztunk kórházunk minden betegéért, orvosáért, nővéréért és mindazokért, akik segítik szolgálatunkat.

Kápolnánkban kialakítottunk egy kis kegyeleti sarkot, ahol a lejövő betegek is gyújthattak mécsest és emlékezhetnek hozzátartozóikra a kórház falain belül is.

Halottak napján pedig egy rövid áhítat keretében emlékeztünk elhunytjainkra, jótevőinkre, lelkipásztorainkra és elhunyt önkéntes társainkra. A halottakért végzett litánia után lehetőség volt egész nap a kápolnában elcsendesedve mécsest is gyújtani szeretteinkre emlékezve és megköszönve Őket az Úristennek.

"Krisztus nem akart a haláltól menekülni és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen a halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett."

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó
Salgótarján
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT