VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Örömteli június a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegeivel
2017. június 23.

Ezúton szeretném megköszönni a szolnoki MÁV Kórház intézményében szolgálatot teljesítő lelkigondozóként az idei első félév közös munkáját is mind az itt segítő atyáknak és az önkéntes beteglátogatóinknak, mind pedig az egészségügyi dolgozóknak, valamint a szolgálatunkat igénybe vevő és azt kedvelő betegeinknek ugyancsak, miután ismét egy szívet melengető időszakot zárunk.

A pünkösdi ünnep emelkedettségét is még mindig emlegető betegeink és lelkigondozottaink nevében magam is hálás vagyok azoknak, akik mind a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának tevékenységéért, mind imádságaikkal betegtársaikért és orvosaikért is csatlakoztak ahhoz az egyszerű és mégis kifejező lehetőséghez, hogy a Szentlélek eljövetelének ünnepe a kórházi imaszobában sajátos és mégis kifejező színezetet kaphasson. A Teréz szobába lejövők ugyanis fohászaikkal és érzéseikkel egy fehér galamb szimbolikájú mécses mellé piros virágszirmok letételével is lehetőséget kaptak arra, hogy képletesen is adózhassanak hitüknek és ünnepvárásuknak.

A kórházi körülmények közé szorítottság kereteit is oldotta ez a lehetőség, ahogy a virágszirmok kifejező finomságát vontuk be az Úrnapja kapcsán is a MÁV Kórház Teréz szobáján belül a hívő betegekkel egy szolid kis sziromkompozíció elkészítése során.

A kórházlelkész, Artúr atya júniusi kórházi miséjét követően, a hónap legvégén is katolikus misével zárjuk a betegekkel való együttlétet, miközben megemlékezünk a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet közelgő 50 éves jubileumáról is.

Az Úr áldja meg és segítse azokat továbbra is, akik elkötelezettségüket és lelkületüket a betegek szolgálatára ajánlották fel és a nyári időszakban ezután is segítik a kórházon belüli lelki és spirituális életet.

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT