VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Öt szál ibolyától Jézus szenvedéstörténetéig
2017. április 13.

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegei az idei nagyböjti időszakban is összekapcsolhatták saját betegségeik tapasztalatát, de tágabb értelemben a saját életük jelentősebb állomásait is Jézus keresztútjának átelmélkedésével. Húsvét ünnepére készülve az intézményen belül erre a Teréz szobának nevezett imaszoba csendességében személyesebb és egyéni módon is sor kerülhetett, valamint a kórházi szentmisék keretében a szokásos közösségi lehetőségekkel ugyancsak élhettek a hívők és az érdeklődők. A "Kezek keresztútja" (Miletics Katalin Janka munkája) dombormű-sorozat képeinek segítségével a lelkigondozást is igénylő betegek és hozzátartozók a mindennapok során az imaszobán belül kaptak lehetőséget arra, hogy a keresztúti stációk mellett felismerjék életük fordulópontjait és kríziseik jelentőségét, de a "csak" lelki elcsendesedésre betérők számára is akár krízisek nélkül is elgondolkoztatóak lehettek az egyes állomások.

A húsvéti ünnepkör jegyében a Nagyhéten a kórházi szentmisét megelőzően - melyet Dr. Faragó Artúr kórházlelkész tartott a betegeknek és a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata helyi munkatársainak - Thomas Merton trappista szerzetes gondolataival együtt lehetett a Kezek keresztútját vetítés formájában is "végigjárni", mely a rehabilitációs kezeléseken részt vevő, mozgásukban nehezített betegeknek is közösségi élményt adott. A szolgálatunk önkéntes beteglátogatóival közösen tolmácsolt állomások és a Teréz szoba nyújtotta szolid és békés lehetőség az intézményben szolgáló lelkigondozóként számomra is igen meghatározó élményt jelentett és segített a nagyböjti időszakban az ünnepre való lelki felkészülésemben is.

Talán az egyik legmegrendítőbb emlékem, mikor öt szál ibolyától - melyet egy hazakészülő idős beteg bácsimtól kaptam, és amelyek még a Teréz szobában is éreztették diszkrét illatukat, hogy több lelkigondozottam, valamint egyik önkéntes kollégám lelkét is felüdítsék - egy csak úgymond kíváncsiságból betérő látogató is a stációk végigkövetése kapcsán eljuthatott velem Jézus eleséseinek és a mi életünk buktatóinak párhuzamba állításához.

Nem tudom, melyikünk volt meghatódottabb a végén, de tény, hogy azon túl, hogy mindenki felfedezheti a keresztút összes állomásában a saját élete fordulópontjait is, mélyen érintő lelki élmény számomra, ahogy egy nap alatt az öt szál ibolyából váratlanul egészen nagy igazságok is kibomlottak egy magát "csak" kíváncsiskodónak nevezettel való beszélgetésből.

Köszönet minden találkozásért a nagyböjti időszak alatt is, hiszen ezek a találkozások és beszélgetések, valamint lelki feltárulkozások jelzik, hogy ha sokszor nehezek is a magunk életével és személyiségével kapcsolatban a felfedezéseink, de él az emberekben ez a fajta lelki és spirituális többletigény, valamint az ünnepre készülődés minden apró kis momentumáért is hálásak tudnak lenni.

Kedves élmény volt a Kórházlelkészi Szolgálat önkéntes kollégáival közösen a magunk által papírból készített bárány-szimbólumok odaajándékozása is mind a kórházi dolgozók, mind a betegek felé, de jólesően vették gondozásukba a kórházból elengedett betegek az új hajtatású, illetve gyökereztetésű ajándékba adott kis zöld növényeinket is.

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT