VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Átlelkesítettük a Jávorszky Kórházat!
2017. március 27.

„ … ti mind, betegek, egészségügyi dolgozók és önkéntesek, forduljunk együtt imában Szűz Máriához, hogy anyai közbenjárásával támogassa és kísérje hitünket és érje el Fiánál, Krisztusnál, hogy elnyerjük a reményt a gyógyulás és egészség útján járva, …és átérezzük a hála örömét minden alkalommal, amikor hűségét és irgalmát megcsodálhatjuk.” (Ferenc pápának a XXV. Betegek Világnapjára írt üzenetéből)

Mi is azért jöttünk össze március 24-én a Jávorszky Ödön Kórház tanácstermében, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe tiszteletére 24 órán át imádkozzunk az Oltáriszentség előtt betegekért, orvosokért, ápolókért, segítőkért, önkéntesekért és azokért a családtagokért, akik szeretettel gondozzák beteg hozzátartozóikat.

A szentségimádás, immáron második alkalommal, péntek délután 3 órakor kezdődött szentmisével, amit dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatott be, melynek keretén belül dr. Hirling András főorvos, a váci Irgalmasrendi Kórház igazgatója nyitotta meg az imaalkalmat.

A tavalyihoz hasonlóan óránként érkeztek szolgálattevők a környékbeli településekről, különböző lelkiségi csoportokból, akik egy-egy kórházi egységért és szándékért imádkoztak kiemelten.

Az egész napos ima szombaton záró szentmisével fejeződött be, ahol Kárpáti Zoltán ápolási igazgató megköszönte, hogy az Oltáriszentség 24 órán át a kórház falai között „vendégeskedhetett”.

Hálával és köszönettel tartozunk a Jóistennek, hogy az idén is megvalósulhatott ez az imaalkalom, ahova oda vihettük a szentségi Jézus elé fájdalmainkat, nehézségeinket és örömeinket.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik csatlakoztak és hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kegyelmekben gazdag, szép nap megvalósulhatott.

Köszönetet mondunk:

 • dr. Faragó Artúrnak, aki bemutatta a nyitó és záró szentmisét, és segített bennünket az előkészületekben;
 • Kárpáti Zoltánnak és Dr. Hirling Andrásnak támogatásukért;
 • dr. Csáki Tibor, Péntek Zsolt, Rolik Róbert és dr. Sánta János atyáknak, akik az idén is elfogadták meghívásunkat és együtt imádkoztak velünk;
 • Simon András grafikusművésznek, aki rendelkezésünkre bocsátotta a „Betegségedben is Veled vagyok”, „Sosem vagy egyedül” és a „Gyógyító jelenlét” című grafikáit;
 • a Kármán családnak és a kisváci katolikus közösségnek;
 • a váci Názáret közösségnek;
 • Oszaczkiné Berezvai Tünde hitoktatónak és a rádi ifjúsági hittanosoknak;
 • Hadi Ritának és a nagymarosi katolikus közösségnek;
 • a váci KALÁSZ-nak;
 • Gyombolai Évának, Biegelbauer Károlynénak és Vass Lászlónénak;
 • a Jávorszky Ödön Kórház imaszolgálatot vállaló dolgozóinak;
 • a diósjenői katolikus közösségnek;
 • a Jézus szíve kórus vácdukai és vácrátóti tagjainak és vezetőjüknek, Major Józsefnek;
 • a váci Barátok temploma Gyertyaláng kórusának;
 • Horváth Antal kántornak, aki a záró szentmisén teljesített zenei szolgálatot;
 • Bőgér Eszternek, a virágdíszítésért;
 • Keserű Konrádnak, aki a szentségimádáson több alkalommal is teljesített zenei szolgálatot;
 • az önkéntes beteglátogatóinknak, akik úgy, ahogy egész évben, most is hűségesen szolgáltak, segítették a megvalósulást;
 • mindenkinek, aki azonosult a szándékunkkal és hosszabb-rövidebb időre bekapcsolódott az imákba;
 • végül, de nem utolsósorban azoknak a betegeknek, akiknek a betegsége nem tette ugyan lehetővé, hogy velünk tartsanak, de szentségimádásunk órabeosztását figyelemmel kísérve lélekben bekapcsolódtak a közös imákba;
 • valamint azoknak is, akik imáikkal támogattak!

Jéger Sándorné, Kiss Tiborné és Polónyiné Maretta Judit lelkigondozók

Betegek anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki se ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak,
akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják, és őt átkozzák,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett!

Fernand Lelotte SJ

Átlelkesítettünk még egy kórházat! A balassagyarmati, kistarcsai, a váci, irgalmasrendi kórházak után a váci, Jávorszky Ödön Kórházban is 24 órás szentségimádást tartottunk. Megpróbáltuk a Betegek Világnapja alkalmából, de akkor az influenza járvány miatt el kellet halasztanunk. A zárlat feloldása után, 2017. március 24-25-én tartottuk meg az egy egész napon át tartó imádságos együttlétet. Lelkigondozóink igen szorgalmas és kitartó munkával szólították meg a két váci kórház személyzetét, a város különféle lelkiségi csoportjait és közösségeit. Eljutott a kezdeményezés híre a környező településekre is. 13 csoport, 4 katolikus pap kapcsolódott be programunkba. Külön köszönet a nyitó szentmise gitárosainak: Ármós Zoltán, Keserű Konrád és Péntek Attila testvéreinknek és Horváth Antal kántor úrnak, aki a záró szentmisén énekelt és zongorázott. A virágdíszítés Bőgér Eszter művészi munkája volt. A megszólított kórházak részéről a nyitó szentmise elején dr. Hirling András, az irgalmasrendi kórház igazgató főorvosának, a záró szentmise végén pedig Kárpáti Zoltán, a Jávorszky Ödön Kórház ápolási igazgatójának gondolatait hallgathattuk meg.

Faragó Artúr, egyházmegyei kórházlelkész
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT