VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Valamit adni még ekkor is tudunk!
2017. március 24.

Salgótarjánban, a 2017. március 22-i, szerdai kórházi misénk keretében a 2 új önkéntes  beteglátogató fogadalmat tett, és így megkezdik szolgálatukat: Dénesné Marika az Idegosztályon, Kovácsné Anita pedig a Gyerekosztályon. A misénkben Kiss Ernő atya közvetlen hangvételű beszédében köszöntötte őket és kihangsúlyozta, hogy személy szerint  neki mennyi sokat jelent egy kórházi benntartózkodás alatt, ha valaki csak  „bekopog hozzá, megkérdezi, hogy hogy van és ott van, akár csak egy kis időt is..."

Tehát a szolgálat fontosságát és  szépségét emelte ki, erőt, bátorságot, türelmet és hitet kért számukra az Istentől, és áldást kért életükre és szolgálatukra. Hálát adtunk a szolgálatban egykor és most is részt vevő atyákért, lelkészekért, megemlékeztünk egykori önkénteseinkről is. Jelen volt dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos úr és dr. Sasváry Erzsébet főorvos asszony is, aki saját versével kívánt nekik és mindannyiunknak áldott szolgálatot!

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó

Sasváry Erzsébet:
Súlyos betegek között

A halál árnyékának völgyében
Nap, mint nap Urunkban bízva járunk
De van úgy, hogy a baj nagyobb
Mint gyarló emberi tudásunk
S az egészség már nem jön vissza,
Ha végképp elveszett

Valamit adni még ekkor is tudunk:
Együttérző, csendes, biztató mosolyt
Hogy itt vagyunk
Hogy segítünk még, amiben csak lehet
Hogy megfogjuk a csüggedten hanyatló kezet:
S szólunk:

Ne félj, ne rettegj, kedves Barátom
Hívd Krisztust! Segít vinni keresztedet
S ha végetérne pályád,
S szemedre borulna örök álom,
Lelked Istenhez száll majd,
Hisz Téged is vár a túlvilágon
Számára sosem vagy elveszett
Bízd Rá magad, mert Ő
Mindig, mindnyájunkat szeret!
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT