VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Teréz szoba - névadás a MÁV Kórházban
2017. február 16.

A  Betegek XXV. világnapjának alkalmából a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2016-ban átadott imaszobája a betegek és hozzátartozóik, valamint az intézmény dolgozóinak javaslatára, a kórház különféle kollektíváinak szavazása után, 2017 februárjában már külön nevet is kaphatott. Ezentúl a sokak által életében is tisztelt, a rászorultakért és a betegekért végzett szolgálatáról jól ismert Kalkuttai Szent Terézről, vagyis Teréz anyáról elnevezve ezt követően "Teréz szoba"-ként várja helyben a lelki támogatásra, valamint a lelki elcsendesedésre vágyókat.

A finom hangulatú szertartás Dr. Rudner Ervin főigazgató főorvos részvételével zajlott. Dr. Faragó Artúr kórházlelkész szentelte meg a helyiséget, a kórház lelkigondozói szolgálatában tevékenykedő segítők megemlékezésével.

Az albán származású, 1910. aug. 26-án született és 1997. szeptember 5-én elhunyt, 1979-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett, majd halála után a Vatikán által 2003-ban boldoggá, 2016. szeptemberében pedig szentté avatott Kalkuttai Teréz szerzetesi élete és munkássága, illetve az általa alapított Szeretet Misszionáriusai rend tevékenysége azt közvetíti az egész világ felé, hogy másokon segíteni nem mechanizmus dolga, hanem személyes odaadást és személyes szeretetet kívánó szolgálat, melyhez elengedhetetlenül szükséges az empátia, a tolerancia, előítélet mentesség és alázat, amely nem a külsőségek felé való fordulásban, hanem a belső értékek iránti fogékonyságban, és az ember méltósága iránti tiszteletben mutatkozik meg. Ezek a betegekért tenni akaró Kórházlelkészi Szolgálatunk munkatársai számára is alapértékek.

Teréz anya szolid és mégis sokat adó útmutatásainak ismertetései, valamint a gitáros énekeket követően a váci egyházmegye MÁV Kórházon belül szolgálatot teljesítő kollégái is Teréz anyától találtak rá szolgálatuk igazi mottójára:

"Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger."

A bensőséges imaszoba nevesítés kapcsán, valamint a február 11-ei Betegek világnapja alkalmából tartott kórházi misén az este folyamán együtt emlékezhettünk meg saját intézményünk betegeiről is, mikor is a betegek szentségének felvételére is sor került, valamint az intézmény valamennyi dolgozójáért is közösen adhattak hálát a résztvevők.

Dr. Erdő Péter bíboros gondolataival kívánunk jó egészséget, valamint hivatástudattal és szeretettel teli szolgálatot a különböző segítő hivatásokban tevékenykedőknek:

"A betegek látogatására nekünk, látogatóknak van a legnagyobb szükségünk, hogy megnyíljon a szemünk az emberi élet teljes valóságára, hogy az irgalmas szeretet légkörében éljünk, és ezt sugározzuk magunk körül!"

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT