VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A hagyományos karácsonyi énekek felcsendülése
2016. december 24.

Tollpárna, gyertyatartó, kosár, varrókészlet, konyharuha. Hú! Ezzel végeztem az ajándékvásárlással. Záródik az üzlet ajtaja mögöttem. Sietek az iskolába a kisfiamért. Kerekesszékes fiatal férfi halad mellettem, leesik egy tárgy az öléből. Felveszem. Az autójához tart. Olyan határozott, nem merem megkérdezni tehetek-e valamit a beszállásnál. Azért lassítok és visszanézek, kell e segítség. Elképesztő ügyességgel beül, a mozdulatlan lábaira plédet terít. Ezután szétszereli a kerekesszéket és maga mellé rakosgatja a darabjait. Int és elhajt előttem. Megoldotta.

Kórház. Emberek,  akik egyedül  nem boldogulnak. Segítségre szorulnak. Várják a törődést. Ma lesz a karácsonyi ünneplés a kórházban...

Mécsessel, szaloncukorral, mézeskaláccsal és idézettekkel idézzük fel  Jézus születésének örömét.  Énekszóval indulunk, szinte nincsenek üres ágyak. Mosolyogva fogadnak, bár sok a bánatuk. Mindenkire tekintünk, bíztatjuk, szeretgetjük őket. Kezünket nyújtjuk - kezüket nyújtják. Örülünk egymásnak. Az életnek. Bármilyen nehéz részek is vannak. Mindannyiunknak. Amikor édesapám Mesztegnyőn a templom alatt felfedezte a kriptát, egy fekete táblát adott fel nekem.  Ez áll rajta arany betűkkel: Imádkozzatok és vigyázzatok!

Számomra ez azt jelenti, hogy kérhetünk, kaphatunk, segíthetjük és óvhatjuk egymást az életben. Most Marika simítja az arcát, kezét fogva kíséri a sétára azt a nénit, aki talán a holnapi imáját érte ajánlja fel. Egymásért vagyunk. Isten áldásával!

Sáreczky Mónika
önkéntes beteglátogató

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata szervezésében 2016. december 21-én énekszóval, hangszeres kísérettel hozták el karácsony szent ünnepének örömét a Váci Irgalmasrendi Kórházba. A lelkigondozók, az önkéntes beteglátogatók, a zeneiskola tanárai kórteremről kórteremre járva vitték a betlehemet és az ajándékokat a betegeknek. A meghitt ünnepség már hagyomány a főtéri kórházban. Már jóval karácsony előtt ünnepi díszbe öltöztetik a folyosókat a kórház munkatársai. Fenyőfák égőinek fényei ragyogják be a folyosókat.

Minden emberben, aki otthonától távol tölti a szentestét, a hagyományos karácsonyi énekek felcsendülése felkavarja az érzelmeket, felidézve a régi családi körben töltött ünneplést. Az idősek még jól emlékeznek arra, hogy a betlehemezők házról házra járva köszöntötték a családokat, a jászolban fekvő Megváltóval, Mária, József alakjával a barlangban, és a legszebb, legszentebb történet többi szereplőjének figurájával.

A Kórházlelkészi Szolgálat egész évben segíti az ápolók munkáját, nemcsak vigaszt, lelki erőt adva a betegeknek, hanem fizikai segítséget is. Nagy öröm a kerekes székes betegeknek, hogy jó idő esetén a szolgálat munkatársainak segítségével lejuthatnak az udvarra a hangulatos kis tó mellé, és hűsölhetnek az óriási fák lombjai alatt.

Artúr atya a váci egyházmegye kórházlelkésze, péntekenként az intézmény harmadik szintjén szentmisét tart a legtágasabb kórteremben. Ilyenkor a lelkigondozók, önkéntesek és a kórház ápolói segítik a mozgásukban korlátozott betegeket, hogy eljussanak a szentmisére. Természetesen mindenki nem fér el a mise helyszínének kijelölt helyiségben, ezért minden szobában hangszórókon keresztül hallgathatják az ápoltak a római katolikus szentmisét. Ez különösen az ágyhoz kötötteknek fontos, hiszen így be tudnak kapcsolódni a közös imádságba, éneklésbe.

Az új esztendőben is sok erőt, örömet kívánunk a kórház dolgozóinak és minden segítő munkatársnak!

Mácsik Mária

Több éve járunk a rádi egyházközség gyermekeivel adventi időszakban betegeket látogatni, megajándékozni őket karácsonyi misztérium játékkal. Idén Oscar Wilde: A boldog herceg című darabbal ajándékoztuk meg a betegeket, valamint a katolikus egyházközség híveit.

Pedagógiai módszerem hittel, szeretettel, türelemmel nevelni és oktatni. A gyerekeknek átadni, az emberekben ott van az Úr Jézus arca, a szenvedésben is. Ismerjék meg az életnek ezt az oldalát is. Karácsony fényét vigyük és adjuk tovább ajándékul. Ez maradjon meg a gyermekekben valamint a betegekben is. Úgy érzem, hogy a gyermekek részéről, mint pici gyertyaláng megvan, hiszen útközben hazafelé, már a jövő karácsonyi látogatásukat tervezték. Tegyük még színesebbé a jövő évi előadásunkat, akár furulya darabokkal, több énekszóval. A gyerekek számára nagy örömet jelentett ez a megszokottól eltérő ajándékozás. Úgy érzem, a gyertyaláng növekedni fog, mivel ezt az elképzelést nem lesz nehéz megvalósítani, begyakorolni, ha együtt összefogunk egy jó cél érdekében. Örülök, hogy sikerült átadni a gyerekeknek az adventi lelki készülődés örömét, a betegeknek tett szolgálaton keresztül.

Karácsony nyolcadában is kívánok kegyelem teljes szolgálatot, Istentől áldott új esztendőt, szeretettel:

Oszaczkiné Berezvai Tünde
kántor-hitoktató


A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának önkéntes beteglátogatóival és lelkigondozóival a korábbi évek hagyományához hűen a Karácsony előtti napokban ellátogattunk a kórházban fekvő beteg testvéreinkhez.

Sajnos nem mindenki tudja családi körben  megünnepelni Jézus születését, így szerettünk volna ezekkel a testvéreinkkel együtt örvendezni, énekelni, hogy a Karácsony hangulatát becsempésszük a sokszor fájdalmas és magányos pillanataikba. A kórház osztályain fekvő betegeket kórteremről kórteremre látogattuk meg egy Betlehemmel, ahol énekszóval és Lukács Bencének köszönhetően, hegedűszóval  ünnepeltünk. Igazán megható pillanatok voltak azok a percek amikor a betegek és a nővérek is bekapcsolódtak az éneklésbe. A folyosókon már sokszor előre vártak minket, hiszen hallották közeledésünket. A kórtermekben örömmel fogadtak minket ahol meghatódottan, könnyeikkel küszködtek a betegek amikor elfogadták a nekik készített apró ajándékainkat. Nekem pedig nagy ajándék volt, hogy együtt ünnepelhettem a betegekkel, hálás szívvel gondolok ezekre a pillanatokra.

Sok örömet, kitartást kívánok az önkéntes társaimnak és a kórház dolgozóinak
az elkövetkezendő évi szolgálatukhoz!

Szeretettel:

Nagy Enikő
önkéntes beteglátogató
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT