VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Pünkösd ünnepe van.
2020. május 30.

Ez az Egyház születésnapja, a Szentlélek eljövetelének emléke. Ezen a szép, bár sokszor elfeledett ünnepen, a Szentlélek áll előttünk. Idén, néhány egyszerű kérdésre szeretnék feleletet adni.

Hol ismerhetjük meg a Szentlelket?

Az apostolok hitének élő közösségében, vagyis az Egyházban és annak tanítóhivatalában, melyet a Lélek segít. A Szentírásban, melyet a Szentlélek sugallt. A keresztény hagyományban, melynek az egyházatyák a tanúi. A liturgiában, melynek szavaiban és szimbólumaiban a Szentlélek kapcsolatot létesít Krisztus és közöttünk. Az imádságban, melyben a harmadik isteni személy közbenjár értünk. A karizmákban és szolgálatokban, melyek az Egyházat felépítik. Az apostoli és hittérítő élet jeleiben. A szentek tanúságtételében, ahol a Szentlélek folytatja az üdvösség művét.

Milyen jelképei vannak a Szentléleknek, hiszen Ő a legkevésbé „megfogható” Isteni Személy?

Víz: működése a keresztségben, isteni életre szül.
Olaj: krizma, bérmálás, Jézus Krisztus is „Felkent”, ahogy már az ószövetségi királyok és próféták is azok voltak.
Tűz: a Szentlélek cselekedeteinek átalakító energiáját jelképezi, lángnyelvek ereszkednek le az apostolokra.
Felhő és fény: már az Ószövetségben is az Isten dicsőségére utal, de későbbi történetekben is, gondoljunk csak Máriára, aki a Szentlélektől fogan, Jézusra a Tábor hegyi színeváltozásnál, vagy a mennybemenetelre, ahol a felhő eltakarja Jézust.
Pecsét: eltörölhetetlen jelet hagy a lelkünkön a keresztségben, bérmáláskor, papszentelésben. Kéz: Jézus kézrátétellel gyógyít, áld, az apostolok is ugyanezt teszik, kézföltétellel adják tovább a Szentlelket.
Ujj: Jézus az Isten ujjával űzi ki a gonosz lelkeket, az isteni Törvény is Isten ujjával íratott, Krisztus levelei az élő Isten lelkével az élő szív lapjaira írattak.

Milyen kifejezéseket használunk nap mint nap a lélekkel kapcsolatban?

Mondjuk, hogy lélekemelő, ha valami nagyon szép, kikapcsol, feltölt.
Lelkes, akkor szívvel lélekkel cselekszik, belead apait, anyait.
A lelki erő, az belső erő.
Lélek melegítő ösztönző, bátorító, néha egy meleg ital is a nagy hidegben.
Lelketlen, aki kegyetlen, embertelen, kivetkőzik önmagából.
Lélekölő, ha gépies, monoton dolgot teszünk.
Lélekvesztő az a kis csónak, ami majdnem elsüllyed.
Hálni jár belé a lélek, ha már alig él, gyenge, idős, beteg az ember.
Lelkére veszi, átérzi, átveszi mások baját.
Lelke rajta mondjuk, övé a felelősség, én figyelmeztettem előre.
Édes lelkem, így hívjuk a szeretteinket.
Lelkére kötjük, azaz fontos dolgot kérünk, nem szeretnénk, hogy elfelejtse.
Lelket öntünk abba, aki elkeseredett.
Kitesszük a lelkünket is, amikor erőnk felett is helytállunk, vagy valamit nagyon akarunk, esetleg óvunk, figyelmeztetünk másokat.
Lélekszakadva rohan, aki nagyon siet, utolsó erejét is összeszedi.
Megőrzi a lélekjelenlétét, aki nem veszti el a fejét, higgadt, bölcs maradt.

Kívánom a Lélek erejét Mindenkinek ezen a szép ünnepen!
Áldott, szent Pünkösdöt, jó egészséget, jobbulást minden kedves Olvasónknak!
Áradjon ránk Isten Szent Lelke, gyógyítson bennünket!

Laczkó Zsolt
katolikus kórházlelkész
Debrecen
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT