VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Pünkösd a mi reményünk
2022. június 1.

„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5)

Krisztus értünk, a mi bűneinkért vállalta a kereszthalált, majd feltámadt és felment az Atyához. Nem hagyott magunkra, Pünkösdkor válik nyilvánvalóvá, hogy a Szentlélek folytatja Jézus „munkáját”, titokzatos teste, az Egyház a Szentlélek által ma is működik. A tanítványokra áradt ki elsőként a Szentlélek, és elindultak hirdetni Isten dicsőségét. A mi életünkre is kiáradt a Szentlélek, nekünk is küldetésünk van, s a Szűzanya is bátorít bennünket: „Ne félj, én mindig segítségedre leszek!”

A Szentlélek az Atya ajándéka, általa kaptuk meg a bölcsesség, értelem, tudomány, Istenfélelem, jámborság, erősség ajándékát. Ez a szeretet teljessége.

A tanítványok példája bennünket, önkéntes beteglátogatókat is így, ebben a reményben küld azokhoz az emberekhez, akik várják és veszik Isten igéjét és rajtunk keresztül szeretetét. Ez a szeretet sürget minket cselekvésre! Visszük a Vigasztalót s a bizonyságot, hogy Ő nem hagyott magunkra!

C.H. Spurgeon így imádkozik: „Kérd Istentől azt a kegyelmet, hogy képes légy meglátni az Ő kezét mindenben, nehézségben és próbában, s akkor ez a kegyelem képessé tesz arra is, hogy elfogadd és engedelmeskedj abban. Sőt nemcsak arra, hogy elfogadd, de bele is nyugodj, sőt helyeseld, sőt örvendezz abban… és ha ide elérkezel, az csaknem minden esetben a végét is jelenti a bajoknak és a nyomorúságoknak.”

Jézus utolsó találkozáskor mondott szavai előre mutatnak: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,18-20)

Figyeljünk a Szentlélek vezetésére, ez adja meg a reménységet, hogy bizalommal tudjunk fordulni Felé.

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben." (Róm 15,13)

Sáska Judit
önkéntes beteglátogató
Balassagyarmat
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT